Kerntaak 3 - Werkproces 8

B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Deze opdracht heeft betrekking werkproces B1-K3-W8: Werkt aan het bevorderen en bewaken van
kwaliteitszorg.
Opdracht: Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg.

Toelichting
Voor deze opdracht moet je bewijslast verzamelen waardoor je laat zien dat je in staat bent tot het leveren
van een bijdrage aan kwaliteitszorg. Dat kan bijvoorbeeld door te participeren in een ontwikkel- of
intervisiegroep of het systematisch bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat je vanuit je eigen deskundigheid een bijdrage hebt geleverd
aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 8. Lever een bijdrage aan kwaliteitszorg
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je hebt basiskennis van systemen voor kwaliteitszorg.
· Je bent op de hoogte van en zorgvuldig in het volgen van voorgeschreven protocollen, procedures en
wettelijke richtlijnen met betrekking tot het kwaliteitszorgsysteem.
· Je let op de kwaliteit van je werkzaamheden en je zet functioneel je eigen expertise in voor het
verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden.
· Je geeft actief gesignaleerde tekortkomingen in werkwijze door aan de juiste persoon.
· Je brengt verbetervoorstellen met overtuigingskracht.
· Je motiveert anderen om zich te houden aan de voorgeschreven protocollen rondom
kwaliteitsverbetering.

Slide 4 - Tekstslide

Bewijslast?
Voor opdracht 8 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
· Een korte beschrijving van de systemen voor kwaliteitszorg die voor jouw situatie (SB-organisatie) van
belang zijn.
· Een beschrijving van de verrichte werkzaamheden en ondernomen acties gericht op het bevorderen en
bewaken van kwaliteitszorg.
· Het beoordelingsprotocol van deze opdracht.
· Een evaluatieverslag van wat je van deze opdracht geleerd hebt.

Slide 5 - Tekstslide

Beoordeling B1-K3-W8Beoordeling B1-K3-W1

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Competentie 1 wordt door de opleiding  beoordeeld. 
Competentie 2 en 3 worden door het werkveld beoordeeld. 

Slide 8 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
- De beoordeling moet met een blauwe pen ingevuld worden. 
- Bij een onvoldoende beoordeling (score 1 of 2) MOET er een onderbouwing zijn. 
- Bij een voldoende / goed beoordeling (score 3 of 4) is een onderbouwing wenselijk. 
- Bij een uitmuntende beoordeling (score 5) MOET er een onderbouwing zijn. 
- De datum = de datum van uitvoering.
- Het werkveld zorgt dat de naam en handtekening van de beoordelaar in de daarvoor bestemde komt. (Houdt voldoende ruimte voor naam en handtekening van tweede beoordelaar van de opleiding).


Slide 9 - Tekstslide

Acties B1-K3-W8
Voorbereiding: 
- Verdiep je in leereenheid 12 van het boek; de sportleider als organisator en sb-functionaris. 
- Neem het werkproces door met je praktijkopleider. 
- Ga in gesprek/ houdt een interview met je praktijkopleider over de verschillende
   kwaliteitssystemen en het kwaliteitsbeleid binnen de sb-organisatie. 
- Stappenplan + planning maken  maken: onderzoek » resultaat »
   concept ontwerp » pilot » evaluatie » defnitief ontwerp » invoering. 

Slide 10 - Tekstslide

Acties B1-K3-W8
Uitvoering:
- Bereid je onderzoek voor; bijv. enquêtes, interviews, tevredenheidsonderzoek.
- Voer je onderzoek uit.  
- Verwerk de resultaten van je onderzoek. 
- Bepaal vanuit je resultaten wat je wilt gaan verbeteren; welke mogelijkheden zijn er? 
- Bespreek dit met je praktijkopleider.
- Maak een concept ontwerp/uitwerking.
- Voer je concept ontwerp/uitwerking uit. 
- Evalueer je concept ontwerp/uitwerking.
- Maar je ontwerp/uitwerking definitief. 
- Voer je ontwerp/uitwerking in. 
 

Slide 11 - Tekstslide

Acties B1-K3-W8
Nazorg:
- Verwerk je stappenplan en resultaten van de uitgevoerde acties (interview, enquete, pilot, etc.).
- Schrijf een evaluatieverslag zoals het in het werkproces beschreven staat. 
- Laat de praktijkcompetenties beoordelen door je praktijkopleider. 

Slide 12 - Tekstslide

Veel succes! 

Slide 13 - Tekstslide