De Economische Kringloop: Een Model van Meerwaarde

De Economische Kringloop: Een Model van Meerwaarde
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Economische Kringloop: Een Model van Meerwaarde

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kunnen jullie de meerwaarde van de economische kringloop toelichten aan de hand van eigen voorbeelden.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weten jullie al over de economische kringloop?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de economische kringloop?
De economische kringloop toont de stroom van geld en goederen/diensten tussen huishoudens en bedrijven.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol van huishoudens
Huishoudens leveren arbeid en ontvangen inkomen, dat ze vervolgens uitgeven aan goederen en diensten.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol van bedrijven
Bedrijven produceren goederen en diensten en betalen huishoudens voor hun arbeid.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interactieve oefening
Groepsdiscussie: Identificeer een product en volg de stroom van geld en goederen/diensten in de economische kringloop.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hernieuwbare en niet-hernieuwbare bronnen
Bespreking van bronnen die worden gebruikt in de economische kringloop, inclusief het belang van duurzaamheid.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Invloed van overheidsingrijpen
Uitleg over hoe overheidsingrijpen de economische kringloop beïnvloedt, bijvoorbeeld via belastingen en subsidies.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrip van meerwaarde
Bespreking van hoe de economische kringloop meerwaarde creëert door de productie en consumptie van goederen en diensten.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van meerwaarde
Bespreking van specifieke voorbeelden waarin de economische kringloop meerwaarde heeft toegevoegd.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie van begrip
Korte quiz over de belangrijkste concepten van de economische kringloop en meerwaarde.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toepassing op eigen leven
Reflectievraag: Hoe beïnvloedt de economische kringloop jouw dagelijks leven?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden uit de actualiteit
Bespreking van recente gebeurtenissen waarin de economische kringloop een rol speelt, zoals economische groei of recessie.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Creatieve opdracht
Opdracht: Maak een visuele representatie van de economische kringloop met voorbeelden uit jullie eigen omgeving.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
Herhaling van de belangrijkste concepten en de meerwaarde van de economische kringloop.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindevaluatie
Vraag: Wat hebben jullie vandaag geleerd over de economische kringloop en meerwaarde?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.