De Rol van de Overheid in de Lokale Economie

De Rol van de Overheid in de Lokale Economie
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Rol van de Overheid in de Lokale Economie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen hoe de overheid de lokale economie beïnvloedt.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de rol van de overheid in de lokale economie?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Lokale Economie?
Het gaat over de economische activiteiten in een bepaalde regio of stad.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rol van de Overheid
De overheid heeft invloed op belastingen, regelgeving en investeringen in de lokale economie.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belastingen
Belastingen zijn gelden die de overheid van burgers en bedrijven int om publieke diensten te financieren.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Regelgeving
De overheid stelt regels op om de economie te reguleren en consumenten te beschermen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Investeringen
De overheid kan geld investeren in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg om de lokale economie te stimuleren.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
Bespreking van concrete voorbeelden van overheidsbemoeienis in de lokale economie.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Discussie
In groepen een discussie voeren over de voor- en nadelen van overheidsbemoeienis in de lokale economie.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.