4.3 Elektrische energie opwekken

Energie Opwekken
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Energie Opwekken

Slide 1 - Tekstslide

Heb je nog vragen over de vorige paragraaf?
Ja
Nee
Weet ik niet, ik ben er nog niet mee bezig geweest.

Slide 2 - Poll

Leerdoelen 4.3
 • Je kunt de opwekking en opslag van energie in een auto beschrijven.
 • Je kunt de onderdelen van een dynamo benoemen. 
 • Je kunt de werking van de dynamo uitleggen. 

Slide 3 - Tekstslide

§4.3 Elektrische energie opwekken 
In een auto vind je zowel een dynamo als een accu.
a. Waarvoor is de dynamo nodig?
b. Waarvoor is de accu nodig?
c. Welk soort spanning levert een dynamo?
d. Welk soort spanning levert een accu?
Slide 4 - Tekstslide

De werking van een magneet

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Soorten magneten
 • Permanente magneet 
 • Elektromagneet ( spoel & weekijzer )

Slide 7 - Tekstslide

Permanente magneten
Permanente magneet = Is altijd magnetisch

 1. Staafmagneet
 2. Hoefijzermagneet
 3. Naaldmagneet

Worden gebruikt in:
Dynamo's, kompassen, luidsprekers, harde schijven, 

Slide 8 - Tekstslide

Het magnetisch veld
je kan de kracht van een magneet niet direct zien. Je kan het wel voelen door magneten tegen elkaar te houden.

rond een magneet werkt de onzichtbare magnetische kracht. met ijzerpoeder kan je dit laten zien. 

de krachtlijnen lopen met bogen in een magnetisch veld.

Slide 9 - Tekstslide

in een magneet staan alle polen dezelde kant op. in ijzer staan de moleculen met hun polen alle kanten op. Als je er een magneet bij houdt gaan ook deze de zelfde kant op staan. Het stuk ijzer is dan tijdelijk ook zelf magnetisch

Slide 10 - Tekstslide

Hoe werkt een magneet?
Noordpool + Zuidpool

3 soorten metaal zijn magnetisch:
 • IJzer
 • Nikkel
 • Cobalt

Slide 11 - Tekstslide

Elektromagneet
Veel koperdraden opgerold = Spoel

Stroom door een spoel -> Elektromagneet
Wordt sterker door:
 • Meer windingen
 • Grotere stroom
 • IJzeren kern

Elektromagneet kun je zelf aan/uit zetten.
Als je de stoomrichting omdraait, wisselen ook de noordpool en zuidpool om. 

Slide 12 - Tekstslide

Werking van de dynamo

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Werking dynamo / generator
1. Je fietst.
2. Het wieltje van de dynamo gaat draaien.
3. De magneet gaat draaien.
4. In de spoel gaat een stroom lopen.
5. De lamp gaat branden.

Slide 15 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
 • In een dynamo of generator ontstaat wisselspanning doordat of de spoel of de magneet draait. 
 • Hierdoor wordt het ijzer in de kern gemagnetiseerd met steeds wisselende polen.
 •  Er is dus ook een steeds wisselend magneetveld met een (wisselende) inductiespanning. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Hoe werkt een elektromotor?
Buitenkant = Permanente magneten zitten vast.
Binnenkant = Elektromagneet kan ronddraaien.

Op het juiste moment wordt de stroom omgedraaid, 
zodat de binnenkant blijft draaien.

Slide 18 - Tekstslide

Elektromotor
Een elektromotor werkt dmv een permanente magneet  en een draaibare spoel. 

Hij zet elektrische energie om in bewegingsenergie. 

Slide 19 - Tekstslide

Accu
In de accu zit chemische energie. Dit kan omgezet worden tot elektrische energie.

In een accu zit 12 volt spanning

Slide 20 - Tekstslide

Geef van alle vier de spanningsbronnen aan of het wisselspanning of gelijkspannig levert
Wissel
spanning
Gelijk
spanning
Batterij
Dynamo
Generator
Accu

Slide 21 - Sleepvraag

Een draaiende dynamo levert:
A
geen spanning
B
wisselspanning
C
gelijkspanning
D
fluxspanning

Slide 22 - Quizvraag

In een dynamo zit een
A
spoel en een magneet
B
spoel
C
magneet
D
koperdraadje

Slide 23 - Quizvraag

Leerdoelen check
 • Je kunt de opwekking en opslag van energie in een auto beschrijven.
 • Je kunt de onderdelen van een dynamo benoemen. 
 • Je kunt de werking van de dynamo uitleggen. 

Slide 24 - Tekstslide

Heb je nog een vraag
over deze paragraaf?

Slide 25 - Woordweb

Hoe vond je
deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll

Aan de slag
Maak de opgaven bij 4.3

Slide 27 - Tekstslide