Les 12a: Warmteoverdracht deel 1

Les 12a: Warmteoverdracht deel 1

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ProcesbeheersingMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les 12a: Warmteoverdracht deel 1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Soorten warmteoverdracht
  • Warmtestroom door geleiding berekenen
  • Warmtestroom door filmlaag
  • Warmteweerstand
  • Warmtestroom door stroming berekenen
  • Warmtestroom door straling berekenen


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is warmteoverdracht
Stroomt van warm naar koud.
Drijvende kracht is temperatuurverschil

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmte straling
Uvo(v,T)=C3(8πhv3)ekT1(hv)1
Is elektromagnetische straling
Andere naam Radiatie

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmtegeleiding
is afhankelijk van het soort materiaal waarvan de wand gemaakt is en van de dikte van de wand.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (𝜆): geeft aan of een stof een goede of een minder goede geleider is.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmtestroming
Warme lucht stijgt op en koude lucht daalt. Deze vorm van warmtestroming noemen we ook wel convectie.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmtestroom berekenen

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In een cilindervormige enkelwandige tank wordt plantaardige olie met een spiraalverwarmer warm gehouden op 70 °C. De tank heeft een oppervlakte van 100 m2 en een dikte van 4 cm. Buiten is de gemiddelde temperatuur 10 °C.

Hoeveel warmte gaat er verloren door geleiding als de tank van koper is gemaakt?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg
In een cilindervormige enkelwandige tank wordt plantaardige olie met een spiraalverwarmer warm gehouden op 70 °C. De tank heeft een oppervlakte van 100 m2 en een dikte van 4 cm. Buiten is de gemiddelde temperatuur 10 °C.

Hoeveel warmte gaat er verloren door geleiding als de tank van koper is gemaakt?


𝜆 = 390  (tabel 50 natuurkunde)
A = 100
∆𝑇 = 70-10
l = 4 cm = 0,04 m
Qw = 58,5 Megawatt

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In een cilindervormige enkelwandige tank wordt plantaardige olie met een spiraalverwarmer warm gehouden op 70 °C. De tank heeft een oppervlakte van 100 m2 en een dikte van 4 cm. Buiten is de gemiddelde temperatuur 10 °C.

Hoeveel warmte gaat er verloren door geleiding als de tank van Staal is gemaakt?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Warmtestroom door filmlaag
Filmlagen: niet-bewegende lagen die aan weerszijden van de wand zitten. De filmlaag wordt ook wel laminaire laag genoemd.

De dikte van de filmlaag hangt af van de volgende drie factoren:
  • de viscositeit van een gas of vloeistof
  • de stroomsnelheid van een gas of vloeistof
  • de ruwheid van de wand
Warmtedoorgangscoëfficiënt: wordt ook wel de k-waarde genoemd. De k-waarde is een maat voor de warmteweerstand van alle filmlagen en de lagen van de wanden bij elkaar opgeteld.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formule berekenen warmteoverdracht door een laminaire laag:

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In een cilindervormige enkelwandige tank wordt plantaardige olie met een spiraalverwarmer warm gehouden op 85°C. De tank heeft een hoogte van 20m en een diameter van 15 m. Buiten is de gemiddelde temperatuur 15 °C. De warmtestroom is 12.500W

Wat is de k-waarde?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Warmteweerstand
Geeft aan hoe goed of hoe slecht een stof of materiaal warmte geleidt. (omgekeerd evenredig met warmtegeleiding)
R-waarde: warmteweerstand van enkele stoffen met een laagdikte van 1 cm. 
Rc staan dan voor resistance (weerstand) en constructie.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmtestroom door stroming
Qw = warmtestroom in W
Q = de hoeveelheid toegevoerde of afgevoerde warmte in J
t = de tijd in seconden!

Je verwarmt een extruder met 5 elementen. per element 24000 j per minuut.
Hoe groot is de warmtestroom?


Qw=tQ
60(524000)=2000

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel tijd heb je nodig als er een warmtestroom is van 60.000 watt en je 3.000 joule energie wilt toevoeren?

Slide 17 - Open vraag

3000/60000 = 0,05 sec
Warmtestroom door straling berekenen
Warmtestraling: is elektromagnetische straling. Bij warmtestraling voel je de warmte, maar is er geen direct contact. Bijvoorbeeld de zon.

Formule warmtestroom door straling:

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies