Atomen tellen & de praktijk in

Atomen tellen & de praktijk in
§4.3 & 4.4
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Atomen tellen & de praktijk in
§4.3 & 4.4

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
 1. Ik kan omschrijven wat een molecuulformule is en kan hier een voorbeeld van geven.
 2. Ik kan uitleggen wat een verbinding is en kan hier een voorbeeld van benoemen.
 3. Ik kan de vier verschillende fases benoemen.
 4. Ik kan een reactie vergelijking opstellen in molecuulformules. 

Slide 2 - Tekstslide

Molecuulformules
 • Elke stof kan aangegeven worden met een molecuulformule.

 • Water: H2
 • Waterstofperoxide: H2O2

 • Index geeft aan hoeveel atomen er zijn. 

Slide 3 - Tekstslide


Mono betekent 1
Di betekent 2

koolstofdioxide: CO2 

 • Bij een molecuulformule plaats je het telwoord achter de stof. 
 • In de naam van de stof zet je het telwoord er vóór .

Slide 4 - Tekstslide

Enkele verbindingen
 • Waterstof (H2)
 • Zuurstof (O2)
 • stikstof (N2)
 • Jood (I2)                                                                        Br I N Cl H O F
 • Broom (Br2)
 • Chloor (Cl2)
 • Fluor (F2)

Slide 5 - Tekstslide

De vier fases
Vaste fase: (s)olid
Vloeibare fase: (l)iquid
Gas fase: (g)aseous 


Opgelost in water: (aq)ua

Slide 6 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Bij de ontleding van methaan ontstaat koolstof en waterstof 
CH4 -> C + H
CH4 -> C + H2

CH4 -> C + 2 H2

Slide 7 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Bij de ontleding van methaan ontstaat koolstof en waterstof 
CH4 -> C + H
CH4 -> C + H2

CH4 -> C + 2 H2

Slide 8 - Tekstslide

Reactievergelijkingen
Bij de ontleding van methaan ontstaat koolstof en waterstof 
CH4 -> C + H
CH4 -> C + H2

CH4 -> C + 2 H2
Je bent de reactie kloppend aan het maken!

Slide 9 - Tekstslide

Bij de verbranding van buteen (C4H8) ontstaan koolstofdioxide en water

buteen + zuurstof -> koolstofdioxide + water

C4H8 + O2 -> CO2 + H2O
C4H8 + 6 O2 -> 4 CO2 + 8 H2O

Slide 10 - Tekstslide

Bij de verbranding van buteen (C4H8) ontstaan koolstofdioxide en water

buteen + zuurstof -> koolstofdioxide + water

C4H8 + O2 -> CO2 + H2O
C4H8 + 6 O2 -> 4 CO2 + 8 H2O

Slide 11 - Tekstslide

Bij de verbranding van buteen (C4H8) ontstaan koolstofdioxide en water

buteen + zuurstof -> koolstofdioxide + water

C4H8 + O2 -> CO2 + H2O
C4H8 + 6 O2 -> 4 CO2 + 8 H2O

Slide 12 - Tekstslide

Bij de verbranding van buteen (C4H8) ontstaan koolstofdioxide en water

buteen + zuurstof -> koolstofdioxide + water

C4H8 + O2 -> CO2 + H2O
C4H8 + 6 O2 -> 4 CO2 + 8 H2O

De getallen voor de moleculen noem je coëfficiënten

Slide 13 - Tekstslide

Welke stof is er nodig voor een verbranding (op de brandstof na dan).
A
Zuurstof
B
Water
C
Koolstofdioxide
D
Zwaveldioxide

Slide 14 - Quizvraag

Hoe noemen we het getal dat voor het molecuul staat? 2 CO2

A
Index
B
Coëfficiënt
C
Molecuulformule
D
Atoom

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de afkorting voor een stof die opgelost is in water?
A
s
B
g
C
aq
D
l

Slide 16 - Quizvraag

Welke stoffen zijn beide metalen?

A
ijzer & chloor
B
goud & zuurstof
C
jood & waterstof
D
ijzer & goud

Slide 17 - Quizvraag

Welke bewering is juist?
A
Een molecuul bestaat uit atomen
B
Een atoom bestaat uit moleculen

Slide 18 - Quizvraag

welke molecuul is afgebeeld op de afbeelding hiernaast
A
Koolstof
B
Koolstofdioxide
C
stikstofdioxide
D
Koolstofmono-oxide

Slide 19 - Quizvraag

Een mengsel kun je scheiden in ...
A
Ontleedbare stoffen
B
Niet-ontleedbare stoffen
C
Atomen
D
Zuivere stoffen

Slide 20 - Quizvraag

Wat zijn de juiste symbolen van goud, zilver en kalium.
A
Go, Zi en K
B
Au, Ag en K
C
Au, Zi en K
D
Go, Ag en Ka

Slide 21 - Quizvraag