les 3 Reactievergelijkingen opstellen

reactievergelijkingen
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

reactievergelijkingen

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les...
-Weet je hoe de naamgeving van moleculen werkt
- kun je van een reactie beschreven in een tekst een reactievergelijking maken
-kun je een reactievergelijking kloppend maken

Slide 2 - Tekstslide

formuletaal naamgeving
vorige deeltaak hebben jullie een lijstje met elementen en verbindingen moeten leren.
Om reactievergelijkingen te kunne opstellen hebben we deze weer nodig.
Om uit een verhaaltje formules te kunnen halen moet je ook weten hoe de naamgeving van moleculen werkt.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

wat is de formule van koolstofdioxide?
A
CO
B
C2O
C
CO2
D
C2O2

Slide 5 - Quizvraag

wat is de formule van koolstofmono-oxide?

Slide 6 - Open vraag

Chemische reactie (microniveau)
In een chemische reactie worden de beginstoffen omgezet in (nieuwe) reactieproducten

Slide 7 - Tekstslide

Reactieschema
Een chemische reactie kun je verkort weergeven in een reactieschema:
namen van beginstoffen (fase)           namen van reactieproducten (fase)

fasen: gas (g), vast (s), vloeibaar (l) en opgelost in water (aq)

Slide 8 - Tekstslide

Reactie
Als methaan reageert met zuurstof, wordt koolstofdioxide en water gevormd
Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water

Slide 9 - Tekstslide

Reactieschema
Verbranding van methaan

Begin: Methaan en Zuurstof
Eind: Koolstofdioxide en Water
Methaan(g) + Zuurstof(g) --> Koolstofdioxide(g) en Water(l)

Slide 10 - Tekstslide

Reactievergelijking
Reactieschema = woorden
Reactievergelijking = molecuulformules

In een reactievergelijking is er voor en na de pijl een gelijk aantal atomen van elke soort aanwezig.

Je noemt dat een kloppende reactievergelijking.

Slide 11 - Tekstslide

Als water wordt ontleed ontstaat er zuurstof en waterstof.
geef het reactieschema:

Slide 12 - Open vraag

schrijf de volgende reactie op in formuletaal: water --> zuurstof + waterstof

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Stappenplan
STAP 1: Schrijf het reactieschema in woorden op. Lees daarbij de opgave goed!
STAP 2: Zet de juiste formules met bijbehorende fase onder de stoffen.
STAP 3: Maak de reactievergelijking kloppend.
Maak het aantal atomen voor en na de reactie(pijl) gelijk. Dit kun je alleen doen door een coëfficiënt (groot geschreven getallen) voor de molecuulformule te schrijven. Je mag dus NOOIT de formules van de stoffen aanpassen.

Slide 15 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 1)
Verbranding van Methaan
Reactieschema:


Reactievergelijking:

Methaan(g) + Zuurstof(g)  -->  Koolstofdioxide(g) en Water(l)
CH4 (g) + O2 (g)  -->  CO2 (g) + H2O (l)

Slide 16 - Tekstslide

Regels kloppend maken
  • Voor en na de pijl moeten van elke atoomsoort evenveel atomen zijn 
  • Aan de moleculen zelf mag je niets veranderen (de index verandert niet
  • Let op !! Als je op een half getal uitkomt voor de moleculen, doe je alle getallen (coëfficiënten) keer 2 
  • Let op !! Uiteindelijk moeten de coëfficiënten de kleinst mogelijke hele getallen zijn. 

Slide 17 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
... CH4 + ... O -->  ... CO2 + ... H2O
C: 
H: 
O:
C: 
H: 
O:

Slide 18 - Tekstslide

Reactievergelijking (Deel 2)
CH42 O -->  CO2 + 2 H2O
C: 1
H: 4
O: 2 4
C: 1
H: 2 4
O: 3 4

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Maak de reactievergelijking kloppend:

.. Al(s) + .. O2 (g) --> .. Al2O3

Slide 21 - Open vraag

maak de reactievergelijking kloppend:

C2H6 + ... O2 --> .. CO2 + ... H2O

Slide 22 - Open vraag

Aan de slag!
je mag bij het maken van de opgaven gebruik maken van de kleine whiteboards en magneten

je kunt ook online oefenen met het kloppend maken: https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/1.1.10/balancing-chemical-equations_nl.html

Slide 23 - Tekstslide