B3 KBBA (23-24) herhaling afstandsles 2 en 3: kind en gezin en regelgeving

Wat zie jij als voordeel om
aan de kwaliteit
van de opvang te werken
Voor jezelf / de ouders / de collega's
1 / 35
volgende
Slide 1: Woordweb
KinderzorgSecundair onderwijs

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat zie jij als voordeel om
aan de kwaliteit
van de opvang te werken
Voor jezelf / de ouders / de collega's

Slide 1 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft een langdurig effect op de ontwikkeling van kinderen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je bent verplicht om de kwaliteit in je opvang te controleren...
A
Niet juist: het is geen verplichting maar wordt sterk aanbevolen
B
Jaarlijks
C
Tweejaarlijks
D
Vijfjaarlijks

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie heeft een kwaliteitshandboek nodig?
A
Alle opvanginitiatieven die opvang tegen betaling organiseren
B
Gezinsopvang
C
Alle opvanginitiatieven die opvang organiseren vanaf 19 plaatsen

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ouders hun kijk op de kwaliteit van de opvang is
A
objectief
B
subjectief

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is inclusieve opvang?
A
Opvang waarbij de maaltijden inbegrepen zijn bij de opvangprijs
B
Opvang van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte samen met kinderen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte.
C
Opvang uitsluitend voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. Het aanbod en de faciliteiten zijn speciaal aangepast aan de noden van deze kinderen.
D
Opvang waarbij verbruikersmaterialen zoals bvb. luiers, zalfjes en natte doekjes maar ook fruit en koekjes zijn inbegrepen in de opvangprijs.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 2:
De rol van Kind en Gezin
Even opfrissen

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie inspecteert de opvanginitiatieven?
A
Kind en Gezin
B
De zorginspectie
C
De verantwoordelijke van de opvang
D
De organisator van de opvang

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Kind en Gezin is een onderdeel van het agentschap...

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de drie beleidsdomeinen van Kind en Gezin?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kies de juiste stelling:
A
Kind en gezin controleert de kwaliteit
B
Kind en gezin houdt toezicht op de kwaliteit

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

de zorginspectie komt eenmaal langs bij de opstart van een nieuwe opvang
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als de inspectie een tekort vaststelt dan moet de opvang....
A
Onmiddellijk sluiten
B
Moet de opvang een verbeterplan opstellen

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een klachtenprocedure verlaagt de drempel voor ouders om een klacht in te dienen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie controleert de pedagogische kwaliteit?
A
Kind en Gezin
B
De zorginspectie

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Elke kinderopvanginitiatief dat erkend is door of onder toezicht valt van kind en gezin MOET aan kwaliteitszorg doen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdstuk 3: Regelgeving
Het nieuwe decreet kinderopvang baby's en peuters

Even opfrissen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor staan de letters IKT?
+ Leg kort uit in eigen woorden

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Naar welke 3 maatschappelijke functies streeft de kinderopvang?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Elk kinderopvang initiatief moet een kwaliteitsbeleid hebben. Ook initiatieven met minder dan 19 plaatsen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Kwaliteitshandboek
Vanaf 19 opvangplaatsen moet een organisator een kwaliteitshandboek hebben. Welke kwaliteit wil je bieden en hoe zal je dit realiseren?

Hoeveel kindjes mag gezinsopvang (NU NOG) tegelijkertijd maximum opvangen?
A
7
B
5
C
6
D
8

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ben je wettelijk verplicht om nieuwe kindjes te laten wennen?
A
JA, dat is verplicht
B
Nee; daar ben je vrij in. Dit kan je organiseren op vraag van de ouders

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor het nieuwe decreet waren er 6 soorten opvang: met verschillende benamingen, verschillende kwaliteitsvoorwaarden, verschillende subsidievoorwaarden. Nu is het opvangaanbod eenvoudiger. Welke soorten opvang bestaan er?

Slide 23 - Open vraag

groepsopvang (minsten 9 kinderen), gezinsopvang (max 8 knd), opvang zieke kinderen
Het BOA-decreet
Opfrissing

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor staat BOA?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Je bent verplicht om kinderen te betrekken bij het opstellen of wijzigen van leefregels, inrichten van leefruimtes, organiseren van activiteiten in de buitenschoolse opvang
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

WIE neemt de regie op (= leidt, bestuurt, coördineert) en tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten.
A
Kind en Gezin
B
Het agentschap Opgroeien
C
Het lokale bestuur
D
De bevoegde minister

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je bent verplicht om het kwaliteitslabel voor kleuteropvang aan te vragen?
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie beoordeelt en volgt op of een opvang aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een kwaliteitslabel voldoet?
A
Opgroeien
B
De bevoegde minister
C
Het lokaal bestuur

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een opvang met een kwaliteitslabel zijn er per begeleider zijn er maximaal 18 kinderen per begeleider
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In een opvang met een kwaliteitslabel zijn enkel kleuters welkom.
A
WAAR
B
NIET WAAR

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer eindigt de overgangstermijn en gaan de lokale besturen met hun partners effectief aan de slag met het BOA-decreet?
A
1 januari 2024
B
Overgangstermijn is reeds verlopen. Alle lokale besturen zijn reeds definitief aan de slag. (sinds 1 januari 2023)
C
1 januari 2025
D
1 januari 2026

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik vond deze opfrissing ...
😒🙁😐🙂😃

Slide 33 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

De zorginspectie gebruikt hetzelfde instrument als de zelfevaluatie MemoQ
A
Waar
B
Niet waar

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De PDCA-cirkel gebruik je om
A
Om naar de tevredenheid bij ouders te peilen
B
Systematisch aan kwaliteit te werken

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies