Thema 5 - Ecologie

Ecologie
PW in toetsweek met Thema 6
Tuinproject tot toetsweek
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Ecologie
PW in toetsweek met Thema 6
Tuinproject tot toetsweek

Slide 1 - Tekstslide

Basisstof 1
- Je kunt uitleggen dat de organisatieniveaus binnen de ecologie hun eigen emergente eigenschappen hebben
- Je kunt biotische en abiotische factoren binnen een ecosysteem benoemen

Slide 2 - Tekstslide

Ecologie
 • Levensgemeenschap: alle populaties binnen een ecosysteem
 • Biotische factoren: levend
 • Abiotische factoren: levenloos
 • Ecosysteem: begrensd gebied met wisselwerking biotische en abiotische factoren

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Basisstof 2
- Je kunt de invloed van de belangrijkste abiotische factoren op organismen beschrijven
- Je kunt veranderingen van abiotische en biotische factoren en hun onderlinge wisselwerking beschrijven

Slide 5 - Tekstslide

Abiotische factoren
 • Micro- en macroklimaat
 • Bodem: water, zuurstof, humus, pH, mineralen
 • Licht: intensiteit, daglengte
 • Water
 • Temperatuur: enzymen

Slide 6 - Tekstslide

Tolerantie
 • Vermogen van organismen om schommelingen in een abiotische factor te verdragen
 • Beperkende factoren

Slide 7 - Tekstslide

Tolerantiegebied
 • Optimum: factorwaarde die het gunstigst is voor het organisme
 • Optimumkromme

Slide 8 - Tekstslide

Basisstof 3
- Je kunt binnen een ecosysteem vormen van concurrentie en van coöperatie onderscheiden
- Je kunt beschrijven hoe de populatiedichtheid wordt beïnvloed door factoren

Slide 9 - Tekstslide

Relaties
 • Concurrentie
 • Coöperatie
 • Symbiose
  - Mutualisme +/+
  - Commensalisme +/0
  - Parasitisme +/-

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Populatiedichtheid
 • Dichtheidsafhankelijke factoren: predatie, parasitisme, ziekte, concurrentie (negatieve terugkoppeling). Schommeling rond evenwicht
 • Dichtheidsonafhankelijke factoren: klimaat, activiteiten mens

Slide 13 - Tekstslide

Populatiegrootte
Dichtheidsafhankelijke en dichtheidsonafhankelijke factoren beïnvloeden geboortecijfer, sterftecijfer en migratie binnen populatie

Slide 14 - Tekstslide

Populatiegroei
 • J-curve: exponentiële groei, invasieve exoten met onbeperkte hulpbronnen
 • Draagkracht
 • s-curve: schommelingen rond biologisch evenwicht

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 17 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 18 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 19 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 20 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 21 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 22 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 23 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 24 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 25 - Quizvraag

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 26 - Quizvraag

Een exoot die in een gunstige omgeving geïntroduceerd wordt zal deze groei ondergaan
A
J-curve
B
S-curve

Slide 27 - Quizvraag

Ziekte is een dichtheidsonafhankelijke factor
A
Juist
B
Onjuist

Slide 28 - Quizvraag

Basisstof 4
- Je kunt de voedselrelaties en de informatienetwerken binnen een ecosysteem beschrijven
- Je kunt de energiestroom door een ecosysteem beschrijven

Slide 29 - Tekstslide

Voedselketen
 • Producenten en consumenten
 • Assimilatie en dissimilatie
 • Autotroof en heterotroof
 • Trofische niveaus

Slide 30 - Tekstslide

Voedselweb

Slide 31 - Tekstslide

Piramide van aantallen
Piramide van aantallen

Slide 32 - Tekstslide

Piramide van biomassa

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

BPP en NPP

Slide 35 - Tekstslide

Productiviteit

Slide 36 - Tekstslide

Basisstof 5
- Je kunt veranderingen in een ecosysteem beschrijven
- Je kunt in een model gegeven informatie over ecosystemen gebruiken, bewerken en analyseren

Slide 37 - Tekstslide

Successie
 • Pionierecosysteem
 • Biodiversiteit neemt toe, vegetatie vertoont gelaagdheid
 • Climaxecosysteem: abiotische factoren en soortensamenstelling constant, NPP even groot als afbraak, kringloop stoffen gesloten

Slide 38 - Tekstslide

Slide 39 - Video

Modelleren
 • Vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid

Slide 40 - Tekstslide

Evenwicht
 • Kantelpunt tussen stabiele evenwichten
 • Instabiel evenwicht gemakkelijk verstoord

Slide 41 - Tekstslide

 • Biotische en abiotische factoren
 • Biosfeer, ecosysteem, levensgemeenschap, populatie, individu
 • Tolerantiegebied, optimumkromme
 • Competitie, coöperatie, symbiose
 • Populatiedichtheid, populatiegrootte
 • Dichtheidsafhankelijke en -onafhankelijke factoren
 • Populatiegroei, draagkracht
 • Voedselrelaties, trofisch niveau
 • Piramides van ecosystemen, productiviteit
 • Successie
 • Modelleren, kantelpunt, instabiel evenwicht

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video

Slide 44 - Link