A2: bvb en obwb

Neem de zin over, zet zinsdeelstrepen en benoem pv, ow, wg/ng, lv, mv, vv &
bwb
1. Na dit teleurstellende seizoen zal PSV vermoedelijk de trainer

 ontslaan.

2. Johannes de Jong heeft ons alweer zo'n superlange e-mail

 gestuurd.
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Neem de zin over, zet zinsdeelstrepen en benoem pv, ow, wg/ng, lv, mv, vv &
bwb
1. Na dit teleurstellende seizoen zal PSV vermoedelijk de trainer

 ontslaan.

2. Johannes de Jong heeft ons alweer zo'n superlange e-mail

 gestuurd.

Slide 1 - Tekstslide

Antwoord (zin 1)
1. Na dit teleurstellende seizoen | zal | PSV | vermoedelijk | de trainer | ontslaan.

pv = zal
ow = PSV
wg = zal ontslaan
lv = de trainer
mv = X
bwb = na dit teleurstellende seizoen , vermoedelijk


Slide 2 - Tekstslide

Antwoord (zin 2)
2. Johannes de Jong | heeft | ons | alweer | zo'n superlange e-mail | gestuurd. |

pv = heeft
ow = Johannes de Jong
wg = heeft gestuurd
lv = zo'n superlange e-mail
mv = ons
bwb = alweer
Slide 3 - Tekstslide

Zinsdelen en zinsdeelstukken
- Werkwoordelijk gezegde
- Onderwerp
- Lijdend voorwerp
- Meewerkend voorwerp
- Bijwoordelijke bepaling
----------------------------------
- Bijvoeglijke bepaling
- Ondergeschikte bijwoordelijke
bepaling

Zinsdelen
Zinsdeelstukken

Slide 4 - Tekstslide

De bijvoeglijke bepaling (bvb)
 • De bijvoeglijke bepaling is GEEN zinsdeel, maar een deel van een andere zinsdeel.
 • De bijvoeglijke bepaling zegt iets over het zelfstandig naamwoord (kern) in een zinsdeel.
 •  De bijvoeglijke bepaling kan voor of achter een zelfstandig naamwoord staan.


Slide 5 - Tekstslide

Bijvoeglijke bepaling
- Een bijvoeglijke bepaling zegt iets over een zelfstandig naamwoord.
- Een bijvoeglijke bepaling vind je door te vragen: welk/wat voor + het zelfstandige naamwoord?

Voorbeeld
De slimme jongen \ is \ lid \ geworden \ bij onze voetbalclub.
slimme = bijvoeglijke bepaling bij jongen (welke/wat voor + jongen?) 
onze = bijvoeglijke bepaling bij voetbalclub (welke/wat voor + voetbalclub?)

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeldzin bvb
Ze / speelt / het mooiste melodietje uit de musical.
ow pv+wg                               lv

 • Wat is het belangrijkste zelfstandig naamwoord?
 • Melodietje
 • Welk / wat voor +  melodietje?
 • mooiste = bijvoeglijke bepaling bij melodietje
 • uit de musical = bijvoeglijke bepaling bij melodietje

Slide 7 - Tekstslide

De ondergeschikte bijwoordelijke bepaling (obwb)
 • De obwb is GEEN zinsdeel, maar een deel van een ander zinsdeel.
 • De obwb zegt iets over een niet-zelfstandig naamwoord in een zinsdeel.
 • De obwb kan voor of achter een niet-zelfstandig naamwoord staan.
 • Soms zit een obwb binnen een bijvoeglijke bepaling zoals: (heel > lekkere, ontzettend > saaie etc.)


Slide 8 - Tekstslide

Voorbeeldzin obwb
De ijscoman / was / bijzonder tevreden.
ow                       pv/wg       lv

 • Wat is de kern in het lijdend voorwerp?
 • tevreden = geen zelfstandig naamwoord
 • dus bijzonder = obwb

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Zo vind je de zinsdeelstukken
1. Noteer eerst alle zinsdelen.
2. Zoek van elk zinsdeel het belangrijkste woord, de kern, en bepaal woordsoort: is de kern een zelfstandig naamwoord (A) of een andere woordsoort (B)?
3. Noteer de woorden die extra informatie geven over de kern; dat zijn de bepaling: A = bvb en B = obwb

Slide 13 - Tekstslide

Zoek bvb en obwb
In dit prachtig gerestaureerde gebouw uit de middeleeuwen werden jaarlijks duizenden waardevolle zilveren munten geslagen. 

Stap 1. Noteer de zinsdelen 
Stap 2. Zoek de kern (belangrijkste woord). ZN of geen ZN?
Stap 3. Welke woorden geven extra informatie over die kern?
ZN - bvb
geen ZN - obwb

Slide 14 - Tekstslide

Antwoord
In dit prachtig gerestaureerde gebouw uit de middeleeuwen werden jaarlijks duizenden

waardevolle zilveren munten geslagen. 

Slide 15 - Tekstslide

bvb en obwb
Na de bijna afgelopen finale zal de hoofdscheidsrechter in de fraai versierde sportkantine de zware, zilveren wisselbeker uitreiken aan de winnaar.

Zet zinsdelen en ontleed de zinnen: pv, ow, wg/ng, lv, mv, bwb, bvb en obwb

Slide 16 - Tekstslide

bvb en obwb
Na de bijna afgelopen finale | zal | de hoofdscheidsrechter | in de fraai versierde sportkantine |
                            bwb                        pv/wg              ow                                                             bwb

 de zware, zilveren wisselbeker | uitreiken | aan de winnaar.
                      lv                                                   wg                   mv


bijna
fraai


Slide 17 - Tekstslide

Bijstelling (bijst.)
 • Ook een bijstelling is geen zinsdeel, maar een zinsdeelstuk.
 • Staat vaak tussen komma’s of na een komma.
 • Gaat over hetzelfde object (zaak/persoon) als het woord ervoor.

Voorbeelden: 
Ik ga graag naar Artis, de Amsterdamse dierentuin. Bijst = de Amsterdamse dierentuin

Met mijn lieve hond, Spooky, ga ik graag wandelen. Bijst. = Spooky

Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is erg mooi.  Bijst = de hoofdstad van Nederland
Slide 18 - Tekstslide

Aan de slag
§7 Zinsdeelstukken

Maak opdracht 1, 2 + 4 (blz. 218)

Opdracht 1 + 2: in je boek
Opdracht 4: in je schrift

Slide 19 - Tekstslide