kies je keuzedeel ZPO ingesproken

Kies je keuzedeel!
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 12 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Kies je keuzedeel!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we bespreken
 • wat is de functie en welke typen
 • keuzedeelverplichting
 • onderwerpen
 • wat moet je doen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

functie en typen
functie en typen

Slide 3 - Tekstslide

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van de opleiding en vormen een verrijking van de
kwalificatie. door:
• verbreding,
• verdieping,
• bijdrage aan doorstroom naar een vervolgopleiding.

Slide 4 - Tekstslide

Behaalde keuzedelen vermeldt de school op het diploma. De examenresultaten voor behaalde en nietbehaalde keuzedelen vermeldt zij op de resultatenlijst bij het diploma.
voordelen
Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.

Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.

Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 5 - Tekstslide

Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.
Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.
Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

onderwerpen
 • Zorg en technologie (verplicht)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
 • Complementaire zorg 
 • Palliatieve zorg 
 • Gezonde leefstijl
 • Geriatrische revalidatie
 • Wijkgericht werken
 • Ondernemend gedrag
Deze worden regelmatig aangevuld of herzien

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zorg en technologie

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk zoveel mogelijk redenen waarom technologie in de zorg wordt ingezet

Slide 9 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Door het vergroten van technologie in de zorg is er minder menselijk contact voor de zorgvrager.
eens
geen mening
oneens
nog te weinig kennis

Slide 11 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

NAH

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
- Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties
- Ondersteunen van het sociale netwerk.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

complementaire zorg

Slide 19 - Tekstslide

Gedicht:
- eerst warm onthaald -
Dan bewoners ontmoeten, aarzeling afweer.
een beetje bang?
Goed, de handen dan maar.
- niet te lang ! de voeten... ach...ze doen
altijd pijn.
En wat is complementaire zorg?
wat mag dat dan wel zijn?
toch niet van 'Jomanda'?
of waarzeggerij?
daar geloof ik niet in.
dat is echt niets voor mij!
ik heb een katheterzak ik wil het dus niet...
wel op uw kamer ? als niemand het ziet?
Verhalen, verhalen van vroeger naar nu
mee in de tijd niet bevrijd.
zachtjes aan stiller ontspannen, een tel.
welkome overgave.
mag ik dat wel ? geven – ontvangen.
over en weer.
wie is het dankbaarst?
tot de volgende keer!

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 21 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Palliatieve zorg

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen
 • Behoefte aan ondersteuning in kaart brengen
 • Biedt begeleiding bij verliesverwerking

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 25 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

gezonde leefstijl

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Signaleren van kansen om een gezonde leefstijl te bevorderen
 •  Bevorderen en ondersteunen van een gezonde leefstijl

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Geriatrische revalidatie

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wijkgericht werken

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

ondernemend gedrag

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Maak een plan voor verbetering in de werkomgeving
 •   Draagvlak creëren voor deze verbetering

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 37 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je doen?
 • Je verdiept jezelf in de keuzedelen. 
 • Je kiest tijdens je opleiding 2 keuzedelen.
 • Wanneer je een keuzedeel kiest moet je hem ook kunnen examineren
 • Verdiep je in de reader. Deze kan je vinden in Eduarte
 •  De reader vertelt je wat je moet doen, wat je moet kennen en kunnen.
 • Je geeft de keuze van je keuzedelen waarmee je wil starten door aan de coach.
 • Je leest de opdracht door en start met de opdracht.
 • Zodra je de opdracht hebt uitgewerkt stuur je deze naar de verantwoordelijke docent en vraag je het examendocument aan. 

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nog vragen?

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies