H-4 Par 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1

Hoofdstuk 4
Kracht en beweging
Par. 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 4
Kracht en beweging
Par. 4.2 Versnellen en vertragen Deel-1

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt een beweging vastleggen in een (v,t)-diagram.
 • Je kunt de soort beweging herkennen in een (v,t)-diagram.
 • Je kunt uitleggen wat versnelling en vertraging betekenen.
 • Je kunt de versnelling van een beweging berekenen.
 • Je kunt km/h omrekenen naar m/s, en omgekeerd.


Slide 2 - Tekstslide

Je kunt een beweging vastleggen
in een (v,t)-diagram.
Maak de opdracht "Rondje Zandvoort met Max Verstappen"
Lever je gemaakte werk in via ClassNotebook in Teams

Slide 3 - Tekstslide

Je kunt een beweging vastleggen
in een (v,t)-diagram.

Slide 4 - Tekstslide

Vragen en opdrachten
 1. Hoe kun je in de grafiek zien dat de snelheid nergens constant is?
 2.  Hoe kun je in de grafiek zien dat de snelheid toeneemt?
 3.  Hoe kun je in de grafiek zien dat de snelheid afneemt?
 4.  Je ziet  een plattegrond van het circuit van Zandvoort. 
  Probeer de nummers 1 t/m 12 eens in je grafiek te plaatsen. 
 5.  Wat is de maximale snelheid die Max rijdt en in welk gedeelte van het circuit is dat?
 6.  Wat is de laagste snelheid die Max rijdt en in welk gedeelte van het circuit is dat?

Slide 5 - Tekstslide

Je kunt de soort beweging herkennen
in een (v,t)-diagram.
We kennen drie soorten bewegingen:
-eenparige beweging
          (snelheid is constant)
-eenparig versnelde beweging
          (snelheid neemt met gelijke stappen toe)
-eenparing vertraagde beweging
          (snelheid neemt met gelijke stappen af)

Slide 6 - Tekstslide

Eenparige beweging. Elke seconde wordt er evenveel afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige beweging.
De snelheid is constant.

Slide 7 - Tekstslide

Versnelde beweging. Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige versnelde beweging.
De snelheid neemt toe.

Slide 8 - Tekstslide

Vertraagde beweging. Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram
Eenparige vertraagde beweging.
De snelheid neemt af.

Slide 9 - Tekstslide

Herhaling en extra uitleg

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Je kunt uitleggen wat versnelling
en vertraging betekenen.
Probeer dit nu eerst in eigen woorden uit te leggen.

Slide 12 - Tekstslide

Je kunt de versnelling van
een beweging berekenen.
Definitie:
De versnelling is de toename van de snelheid per seconde.
Voorbeeld:
Een scooter vertrekt vanuit stilstand. Na 5 seconden is zijn snelheid 10 m/s. Hoe groot is de versnelling van de scooter?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Je kunt de versnelling van
een beweging berekenen.
a=ΔtΔv
versnelling                      a    meter per seconde kwadraat        

snelheidsverschil                 meter per seconde    

tijdsverschil                            seconde                                                 s
s2m
Δv
sm
Δt

Slide 15 - Tekstslide

Je kunt km/h omrekenen naar m/s,
en omgekeerd.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht
Maak de opgaven 1 t/m 5 van par. 4.2
Lever de antwoorden van vraag 5 a, 5b en 5c in via de fotovragen van de volgende drie sheets

Slide 18 - Tekstslide

Grafiek van vraag 5a

Slide 19 - Open vraag

Grafiek van vraag 5b

Slide 20 - Open vraag

Grafiek van vraag 5c

Slide 21 - Open vraag

Ga voor jezelf na of je de leerdoelen hebt behaald
 • Je kunt een beweging vastleggen in een (v,t)-diagram.
 • Je kunt de soort beweging herkennen in een (v,t)-diagram.
 • Je kunt uitleggen wat versnelling en vertraging betekenen.
 • Je kunt de versnelling van een beweging berekenen.
 • Je kunt km/h omrekenen naar m/s, en omgekeerd.

Slide 22 - Tekstslide