Herhaling passé composé

Zet in de goede vorm.
Les parents de Lina (vendre, passé composé) la lampe.
1 / 40
volgende
Slide 1: Open vraag
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Zet in de goede vorm.
Les parents de Lina (vendre, passé composé) la lampe.

Slide 1 - Open vraag

Grammaire
Chapitre 3
Grandes Lignes 3HV

Slide 2 - Tekstslide

Paragraphe D
Passé composé 
(p. 106)

Slide 3 - Tekstslide

Zet in de goede vorm.
Tu (donner, passé composé) le livre.

Slide 4 - Open vraag

Zet in de goede vorm.
Vous (choisir, passé composé) le film.

Slide 5 - Open vraag

Passé composé (1)
Regelmatige ww:
DONNER: J'ai donné (= ik heb gegeven)
RÉPONDRE: tu as répondu (= jij hebt geantwoord)
FINIR: nous avons fini (= wij hebben beëndigd)

Voltooid deelwoord = regel:
STAM + é/u/i


Slide 6 - Tekstslide

Passé composé (2)
Onregelmatige ww:
AVOIR: j'ai eu (= ik heb gehad)
ÊTRE: j'ai été (= ik ben geweest)
FAIRE: j'ai fait (= ik heb gedaan)
PRENDRE: j'ai pris (= ik heb genomen)

Voltooid deelwoord uit je hoofd leren!


Slide 7 - Tekstslide

Traduis:
Hij is geweest
A
tu as eu
B
tu as été
C
il a eu
D
il a été

Slide 8 - Quizvraag

Traduis:
Wij hebben gedaan
A
nous avons fait
B
nous avons pris
C
vous avez fait
D
vous avez pris

Slide 9 - Quizvraag

Traduis:
Ik heb gehad
A
j'ai été
B
j'ai eu
C
j'ai fait
D
j'ai pris

Slide 10 - Quizvraag

Traduis:
Hij is geweest
A
tu as eu
B
tu as été
C
il a eu
D
il a été

Slide 11 - Quizvraag

Passé composé (3)
Tot nu toe hebben we als hulpwerkwoord AVOIR gezien.
Bijv. j'ai regardé, tu as fait, ils ont pris.

Maar je kunt ook het hulpwerkwoord ÊTRE gebruiken.
Dan moet je wel het voltooid deelwoord iets aanpassen soms.Slide 12 - Tekstslide

Amir est allé au Maroc.
vs
Émilie est allée en France.

Slide 13 - Woordweb

Choisis le bon mot.
Marc est (rester) ici.
A
resté
B
restée
C
restés
D
restées

Slide 14 - Quizvraag

Choisis le bon mot.
Marc et Antoine sont (entrer) ici.
A
entré
B
entrée
C
entrés
D
entrées

Slide 15 - Quizvraag

Choisis le bon mot.
Madeleine est (aller) au Sénégal.
A
allé
B
allée
C
allés
D
allées

Slide 16 - Quizvraag

Choisis le bon mot.
Madeleine a (visiter) le Sénégal.
A
visité
B
visitée
C
visités
D
visitées

Slide 17 - Quizvraag

Remplis le bon verbe.
Nicole (arriver, passé composé)

Slide 18 - Open vraag

Remplis le bon verbe.
Je/j' (remplir, passé composé) la fiche.

Slide 19 - Open vraag

Remplis le bon verbe.
Madame, vous (aller, passé composé)?

Slide 20 - Open vraag

Remplis le bon verbe.
Nous (choisir, passé composé) ça.

Slide 21 - Open vraag

Remplis le bon verbe.
Nous (rester, passé composé) ici.

Slide 22 - Open vraag

Zelf aan de slag:
Je maakt nu kijkvaardigheid E in de licentie.
Bij opdracht 19 (video) maak je een woordweb en deze lever je in bij mij!
Verder maak je opdracht 20a, en 20b en 21. Als er tijd over is, ga je slim stampen H3 doen of extra oefenen met de werkwoorden via www.verbuga.eu 

Slide 23 - Tekstslide

Paragraphe H
Persoonlijk vnw als lijdend voorwerp
(p. 120)

Slide 24 - Tekstslide

Wat is het LV van deze zin?
Nadine aime les frites.
A
Nadine
B
aime
C
les frites

Slide 25 - Quizvraag

Wat is het LV van deze zin?
Je visite le musée après.
A
Je
B
visite
C
le musée
D
après

Slide 26 - Quizvraag

Wat is het LV van deze zin?
Je rencontre la directrice demain.
A
Je
B
rencontre
C
la directrice
D
demain

Slide 27 - Quizvraag

Wat is het LV van deze zin?
Hier j'ai visité la ville.
A
hier
B
j'
C
ai visité
D
la ville

Slide 28 - Quizvraag

PSV als LV (1)
Je visite le musée après.                     Je le visite après.
Je rencontre la directrice.                  Je la rencontre.
Hier j'ai visité la ville/le centre.         Hier je l'ai visité.
Nadine aime les frites.                          Nadine les aime.

> Je vervangt het ZN steeds door een PSV.
> Welke woordjes gebruiken we daarvoor?

Slide 29 - Tekstslide

Choisis le bon mot.
Je mange le sandwich. Je ...... mange.
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 30 - Quizvraag

Choisis le bon mot.
Je vois les profs. Je ...... vois.
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 31 - Quizvraag

Choisis le bon mot.
Pierre aime la soupe. Il ..... aime.
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 32 - Quizvraag

Choisis le bon mot.
Tu regardes la vidéo. Tu ..... regardes.
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 33 - Quizvraag

PSV als LV (2)
Onthoud het volgende voor de plaats in de zin:

1) Staat er een heel werkwoord? Dan het PSV daarvoor!
Bijv. Je vais manger les bonbons. Je vais les manger.

2) Geen heel werkwoord? Dan voor de persoonsvorm (PV)!
Bijv. Je prends le café. Je le prends.

Slide 34 - Tekstslide

Choisis la bonne réponse.
Tu vas choisir l'hôtel.
A
Tu le vas choisir.
B
Tu vas le choisir.
C
Tu la vas choisir.
D
Tu vas la choisir.

Slide 35 - Quizvraag

Choisis la bonne réponse.
Benjamin visite la cathédrale.
A
Benjamin le visite.
B
Benjamin la visite.
C
Benjamin les visite.
D
Benjamin visite.

Slide 36 - Quizvraag

Choisis la bonne réponse.
Elles ont trouvé le camping.
A
Elles l'ont trouvé.
B
Elle les ont trouvé.
C
Elles ont le trouvé.
D
Elles ont les trouvé.

Slide 37 - Quizvraag

Choisis la bonne réponse.
Je vais manger la salade.
A
Je le vais manger.
B
Je la vais manger.
C
Je vais le manger.
D
Je vais la manger.

Slide 38 - Quizvraag

Aller plus loin..
Meer oefenen? 
Paragraphe D:
Fais ex 15 + 16 (p. 106)

Paragraphe H:
Fais ex 29 + 30 (p. 120)

Slide 39 - Tekstslide

Passé composé (4)
Heb je als hulpww ÊTRE (= zijn) dan moet je het voltooid deelwoord aanpassen, net als het bijvoeglijk naamwoord:

Amir est allé au Maroc.                                          (-)
Émilie est allée en France.                                   (+e)
Amir et Jamel sont allés en Tunisie.                (+s)
Émilie et Odette sont allées en Espagne.     (+es)Slide 40 - Tekstslide