2.2.dichtheid 3 mavo

Dichtheid
wat is het verschil tussen lichte en zware stoffen
hoe je weet of een stof zinkt, zweeft of drijft
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Dichtheid
wat is het verschil tussen lichte en zware stoffen
hoe je weet of een stof zinkt, zweeft of drijft

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten we nog?

Slide 2 - Tekstslide

Er zijn twee grootheden nodig voor het berekenen van de dichtheid.
Weet je welke dat zijn?
A
lengte en breedte
B
massa en volume
C
massa en gewicht
D
massa en lengte

Slide 3 - Quizvraag

Gaan we nu kijken naar het volume.
Wat is een ander woord voor volume?
A
oppervlakte
B
maat
C
inhoud
D
grootte

Slide 4 - Quizvraag

De formule voor het berekenen van het volume van een voorwerp is:
A
V = l x b x m
B
V = b x h x s
C
V = l x h x d
D
V = l x b x h

Slide 5 - Quizvraag

De dichtheid van een stof is:
A
Het aantal cm3 per gram
B
Het aantal gram per cm2
C
Het aantal gram per cm3

Slide 6 - Quizvraag

Als de dichtheid van een stof gelijk is aan die van water, dan...
A
Drijft de stof
B
Zinkt de stof
C
Zweeft de stof

Slide 7 - Quizvraag

Dichtheid berekenen
Je weet nu dat je de massa van een voorwerp en het volume ervan moet weten om de dichtheid te kunnen uitrekenen.

De formule die we hier voor gebruiken is:
  
Dichtheid =    massa                of in symbolen         ūĚúĆ =      m   
                            volume                                                                     VDichtheid
=   massaof in symbolenūĚúĆ =mvolumeV


Dichtheid
=   massaof in symbolenūĚúĆ =mvolumeV

Dichtheid       =

massaof in symbolenūĚúĆ =mv

olumeVūĚúĆ =mV


                  

Slide 8 - Tekstslide

Dichtheid berekenen

Slide 9 - Tekstslide

Massa
De massa bepaal je met een weegschaal.

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld
Bereken de dichtheid van het blokje.

m = 324 g
V = 4 x 3 x 10 = 120 cm3
ŌĀ = m:V = 324 : 120 = 2,70 g/cm3

Dit is dus waarschijnlijk aluminium

Slide 11 - Tekstslide

zinken , zweven en drijven
Een stof met een grotere dichtheid dan de vloeistof zinkt
een stof met gelijke dichtheid zweeft,
een stof met een kleinere dichtheid drijft

Slide 12 - Tekstslide