Les 3 Antwoorden Huiswerk 50 t/m 69

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieSecondary Education

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 135 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

1.5 Antwoorden Huiswerk

Slide 2 - Tekstslide

Inhoud
  • Herhaling 1.5 Procenten & Promille
  • Huiswerk Opg. 50 t/m 69

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling 1.5 
Hoe bereken je Procent en Promille

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Promille

Slide 6 - Tekstslide

Berekenen 6,8 promille van 17,4 miljoen
A
118.320
B
118.000
C
1.183.000
D
184.000

Slide 7 - Quizvraag

Opgave 50 t/m 52
50. 1 800 / 100% x 12 = 216


51. Stap 1:100% -65% jongens = 35% meisjes
      Stap 2: 840/100% x 35%= 24

52. 1840/100% = 18,4
        18,4 X 16,25% = 299

Slide 8 - Tekstslide

Opgave 53 t/m 55
53. 100% - 47 % = 57% bleven thuis
         12 500 / 100 x 57% = 7 125

54. 100% - 25% = 75% 
        349,50 / 100 x 75%= 262,125 = 262,13
                              of 
         349,50/100 x 25% = 87.375 = 87,375
         349,50 - 87,375 = 262,125 = 262,13

55. 100% - 40% = 60%
        45/100 x 60% = 27
                          of 
         45/100 x 40= 18
         45 - 18 = 27

Slide 9 - Tekstslide

Opgave 56 t/m 58
56. 2 577/100 x 2% = € 51,44

57. 100% - 27,6% = 72,4%
      € 2 200/ 100 x 72,4% = € 1 592,80

                       of
      € 2 200/100% x 27,6% = 607,20
      € 2 200 - €607,20 = € 1 592,80

58. 10 stuks x € 56= € 560
        100% - 5% =95%
        €560/100 x €95= € 532

                    of 
         10 stuks x € 56= € 560
         € 560/100 x 5%= €28
         560- 28%= € 532

Slide 10 - Tekstslide

Opgave 59 t/m 61
         (Eerste Manier)                                          (Tweede Manier)

59. 0- 4 jaar: 100%-60%=40%                   128 /100 x 60%= €76,80
          €128/100 x 40%=€51,20                      €128- 76,80= € 51,20

          4-12 jaar: 100-30=70%                          128/100 x 30% = €38,40
          €128/100 x 70%= €89,60                       €128- €38,40= €89,60

60.  100% - 4% = 96%                                       € 5 466,77/100x 4%= €218,6708
         € 5 466,77/100 x 96= € 5 248,10        € 5 466,77 - €218,6708= € 5 248,10 

61. juni: €1 278/100x10%= € 127,80 
                  €1 278 + € 127,80= € 1 405,80

      juli: €1 278/100x15%= € 191,70 
               €1 278 +€ 191,70 = € 1 297,05

Slide 11 - Tekstslide

Opgave 62/63
62. € 4,20/100 x80%=€3,57

63. Jonger dan 12 jaar: 12 740/100 x 4% = 509,60 = 510
        12 - 20 jaar: 12 740/100 x 18%= 2 293,20              =2 293
        20 - 50 jaar: 12 740/100 x 41%= 5 223,40             =5 223
        boven de 50 jaar: 12 740/100 x 37%= 4713,80. = 4 714

Slide 12 - Tekstslide

Opgave 64/65
64. Stap 1: €220 + €165+ €212,50+ €318,75+ €95,45= € 1 011,70
          Stap 2: € 1 011,70/100x10%= € 101,17
          Stap 3: €245+€89=€334
          Stap 4: €334-€ 101,17=€ 232,83          Eerste manier                                          Tweede manier 
65. 100%-30%=70%                                          €3 141, 60/100 x 30= €942,48
        €3 141, 60/100 x 70=€ 2 199,12              €3 141, 60 - €942,48= € 2 199,12 

Slide 13 - Tekstslide

Opgave 66
66. Stap 1: €37,50+€32,50+€72+€36= € 178
        Stap 2: € 178/100 x 10% = €17,80
        Stap 3: €64-€17,80=€46,20

Slide 14 - Tekstslide

Opgave 67 t/m 69
67. Stap 1: €187+€27 + €40,50 (3 t-shirts x €13,50)= € 254,50
       Stap 2: €190+ €234+€27,50+88,50+€256,80+€116,40=€913,20
       Stap 3: 913,20/100x10%=€91,32
       Stap 4: € 254,50-€91,32=€163,18


68. €642.000/ 1000 x7 =€4 49469. € 770.000/1000 x2,82 =€ 2 171,40

Slide 15 - Tekstslide

Questions?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide