7.6

Wat gaan wij doen?
HW en absentie
HH 7.5
uitleg 7.6
opdrachten maken
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Wat gaan wij doen?
HW en absentie
HH 7.5
uitleg 7.6
opdrachten maken

Slide 1 - Tekstslide

Voedselproductie
Basisstof 6

Slide 2 - Tekstslide

Landbouw
Drie soorten landbouw: 
– Akkerbouw: (granen, suikerbieten, aardappelen etc.)

– Veeteelt: (dieren voor vlees, melk, eieren)

– Tuinbouw: (groenten, bloemen of bomen gekweekt)

Slide 3 - Tekstslide

Akkerbouw en het milieu:
 – planten akkerbouw= voedingsgewassen

-opbrengst= oogst 

monocultuur: dezelfde gewassen op een grote oppervlakte; 
voordelen maar ook nadelen
 

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Gewasbescherming
-Gewasbeschermingsmiddelen
-chemisch en biologisch

kunstmest vs. organisch mest

Slide 6 - Tekstslide

gewasbescherming
gewasbeschermingsmiddelen
-chemische gewasbeschermingsmiddelen= gifstof
-biologische gewasbeschermingsmiddelen = bv insecten

kunstmest en organische mest

Slide 7 - Tekstslide

Veeteelt en het milieu:
 – steeds grotere bedrijven;  gemengd of gecombineerd

– veel dieren dicht op elkaar (intensieve veehouderij/bio-industrie); 

– gassen uit mest zorgen voor luchtvervuiling en opwarming van de aarde;

- productie vlees kost heel veel energie.
- mest overschot=luchtvervuiling

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Tuinbouw en het milieu:
 -open grond vs kas

– glastuinbouw verbruikt veel energie

- in kassen

Slide 10 - Tekstslide

Visserij


- vangen van vissen op zee of in rivieren of meren. 
-0verbevissing
-bijvangst
Visteelt


- vissen houden in speciale bakken of kooien. 

Slide 11 - Tekstslide

Visserij en het milieu:
 – overbevissing: te veel vis vangen; 

– bijvangst: onbedoeld vissen vangen die je niet kunt verkopen; 

– kweekvis krijgt soms medicijnen.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

 Huiswerk:
7.6 
KGT= opdr 31 tm 38
BB= opdr 27 tm 37 (36 overslaan)
-------------------------------------------
Slide 14 - Tekstslide