Biodiversity

Biodiversity
3tto, 22th of March
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Biodiversity
3tto, 22th of March

Slide 1 - Tekstslide

Test Biodiversity

Workbook chapter 2
Textbook: 3.14-3.16 and 3.23-3.26

Slide 2 - Tekstslide

Test Biodiversity

Workbook chapter 2
Textbook: 3.14-3.16 and 3.23-3.26

Slide 3 - Tekstslide

What is biodiversity?
- genetic diversity
- species diversity
- ecosystem diversity

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Which community is more diverse?

Slide 6 - Tekstslide

Which community is more diverse?
The areas have equal species richness, but area 2 has a higher evenness and therefore a higher species diversity.

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

1

Slide 9 - Video

What is NOT part of Darwin's evolution's theory
A
Natural selection
B
Adaptation to circumstances
C
Survival of the fittest
D
Proof that God as Creator does not exist

Slide 10 - Quizvraag

Drag the missing words to the correct place in the text.
Darwin
changes
puzzle
apes
survive
fossils

Slide 11 - Sleepvraag

what are the two basic ideas of Darwin's evolution?

Slide 12 - Tekstslide

What is natural selection?

Slide 13 - Open vraag

Natural selection
Individuals that are best at surviving in their environment will produce more offspring 

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

NATURAL SELECTION

Animals best adapted to 
their environment, live 
longer and have a better
chance at reproducing

Slide 16 - Tekstslide

Adaptation
"the process of change by which an organism or species becomes better suited to its environment"

Slide 17 - Tekstslide

Variation due to mutation.

Are mutations always negative?
A
yes
B
no
C
no idea

Slide 18 - Quizvraag

What's the best description for
"mutation"?
A
A sudden change in an organism
B
A sudden change in a cell
C
A sudden change in a nucleus
D
A sudden change in the DNA

Slide 19 - Quizvraag

Sources of variation are
A
genes
B
environment
C
both are correct

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Tekstslide

Noem twee verschillen tussen DNA en RNA

Slide 22 - Open vraag

Waarvoor wordt RNA gebruikt in de cel?
A
Om erfelijke informatie op te slaan in de celkern
B
Als kopie van DNA, zodat DNA in de kern kan blijven
C
Om DNA van te maken
D
Als kopie van DNA, zodat de ribosomen de code kunnen lezen

Slide 23 - Quizvraag

Welk organel maakt eiwitten?
A
Mitochondriën
B
Golgi systeem
C
Endoplasmatisch reticulum
D
Ribosomen

Slide 24 - Quizvraag

Slide 25 - Tekstslide

Wat betekent translatie?
A
hetzelfde als transcriptie
B
het aflezen van RNA door een ribosoom om eiwit te maken
C
het maken van een afschrift van het DNA: het RNA
D
het opvouwen van een eiwit

Slide 26 - Quizvraag

Hoeveel basen van het RNA vormen samen de code voor één aminozuur in een eiwit?
A
1
B
3
C
9
D
1000

Slide 27 - Quizvraag

Summary
Variation is caused by mutation.
Variation that heritable, will lead (under selection pressure) to natural selection.
Natural selection will lead to adaptation to the environment.

Slide 28 - Tekstslide

NATURAL SELECTION

Animals best adapted to 
their environment, live 
longer and have a better
chance at reproducing

Slide 29 - Tekstslide

Test Biodiversity 5th of April

Workbook chapter 2 & Textbook: 3.14-3.16 and 3.23-3.26

Tips: practice the questions from your textbook in the paragraphs. Extra questions about variation: page 220-221.

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

What is biodiversity?
A
a variety of plant and animal life
B
having a lot of birds in an area
C
Swimming in the sea

Slide 32 - Quizvraag

What is biodiversity?
A
a variety of plant and animal life
B
having a lot of birds in an area
C
Swimming in the sea

Slide 33 - Quizvraag

What is biodiversity?
A
a variety of plant and animal life
B
having a lot of birds in an area
C
Swimming in the sea

Slide 34 - Quizvraag

What is biodiversity?
A
a variety of plant and animal life
B
having a lot of birds in an area
C
Swimming in the sea

Slide 35 - Quizvraag