3T Hoofdstuk 5.4 Reactievergelijkingen

5.4 Reactievergelijkingen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5.4 Reactievergelijkingen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je leert: 
wat een reactievergelijking is
hoe je een reactievergelijking opstelt, 
inclusief het kloppend maken

Slide 2 - Tekstslide

vandaag
  1. Vorige les / lastige opgaven
  2. Instructie
        van reactieschema naar reactievergelijking 
        reactievergelijkingen kloppend maken
    3. Lesstof verwerken & leren

Slide 3 - Tekstslide

Getal
Grieks telwoord
1
2
3
4
5
Tri
Penta
Tetra
Di
Mono

Slide 4 - Sleepvraag

Geef de molecuulformule van de volgende stofnamen: Ammoniak

Slide 5 - Open vraag

Geef de molecuulformule van Dizwaveldichloride

Slide 6 - Open vraag

Wat geeft de index aan in een molecuulformule?
A
Hoeveel atomen er zijn
B
Hoeveel moleculen er zijn

Slide 7 - Quizvraag


Wat is de molecuulformule 
van ethanol, fase is vloeibaar.
rood = O, wit = H en zwart is C

Slide 8 - Open vraag

CHEMICI:DEZE TEKST IS TE LANG...
Bij het verbranden van het gas methaan verdwijnen de stoffen methaan en het gas zuurstof. Gevormd worden de stoffen gasvormig water en het gas koolstofdioxide.
Liever:
methaan (g) + zuurstof (g) → water (g) + koolstofdioxide (g)
Liefst:
CH4 (g) + 2 O2 (g) → 2 H20 (g) + CO2 (g)


Slide 9 - Tekstslide

JE HEBT GEZIEN:
  • Scheikundige afkortingen voor stoffen en elementen;
  • Afkortingen voor de toestandsaanduidingen / fasen
  • Wiskunde notatie “+” en “🡪 “
  • Getallen: voor de stoffen en in de moleculen
  • Hetzelfde aantal atomen voor en na de pijl
...maar waarom hetzelfde??

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

OM TE ONTHOUDEN
Een chemische reactie is een herschikking van atomen
Beginstoffen 🡪 reactieproducten
Reactieschema:
 methaan (g) + zuurstof (g) 🡪 water (g) + koolstofdioxide (g)
Reactievergelijking:
 CH4 (g) + 2 O2 (g) → 2 H20 (g) + CO2 (g)
Met coëfficienten en index, en een kloppend aantal atomen

Slide 12 - Tekstslide

KLOPPEND MAKEN  R.V.
stap 1: stel het reactieschema op
stap 2: vervang de namen door molecuulformules
stap 3: Zijn de atomen in balans?
Ja! Dan ben je klaar.
Nee! Verander dan coëfficiënten tot het wel klopt.
stap 4: Begin met een element, bv C. Kijk of je voor of na de pijl atomen tekort komt. Daar verander je 

Slide 13 - Tekstslide

KLOPPEND MAKEN  R.V.
stap 4: Begin met een element, bv C. Kijk of je voor of na de pijl atomen tekort komt. Daar verhoog de coëfficiënt met '1'
stap 5: check of het klopt, zonodig terug naar stap 4.
stap 6: herhaal 4 en 5 met de andere elementen.
stap 7: laatste check en klaar!

Tip kladpapier helpt!

Slide 14 - Tekstslide

Deel 1: stel de kloppende reactievergelijking op
(zie vorige slides voor stapsgewijze uitleg)
Stap 1: Methaan + zuurstof                   koolstofdioxide + water
Stap 2: CH4 + O2                                        CO2 + H2O
                C = 1, H = 4, O = 2                         C = 1, H = 2, O = 3
Stap 3: CH4 + 2 O                                   CO2 + 2 H2
                C = 1, H = 4, O = 4                         C = 1, H = 4, O = 4
Stap 4: Controleer of de reactievergelijking klopt: ja!


Slide 15 - Tekstslide

Geef de kloppende reactievergelijking van de ontleding van water.

Slide 16 - Open vraag

Stel de reactievergelijking op
van de reactie tussen stikstof gas en waterstof gas waarbij ammoniak ontstaat.

Slide 17 - Open vraag

Verwerken en oefenen
Maak de opgaven van 5.4
89 t/m 92 zijn heel belangrijk

Tip: Het is puzzelen!

Slide 18 - Tekstslide