hst 4 paragraaf 1 "stroomkringen"

hst 4.1 "stroomkringen"
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hst 4.1 "stroomkringen"

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt het begrip gesloten stroomkring uitleggen.
 • Je kunt het verschil benoemen tussen geleiders en isolatoren.
 • Je kunt een aantal spanningsbronnen benoemen
 • Je kunt de weerstand van een lampje berekenen.
 • Je kunt de wet van Ohm uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

vandaag

Slide 3 - Tekstslide

Spanningsbron
is iets wat stroom geeft
 
Voorbeelden:
 • batterijen
 • accu's
 • stopcontact
 • dynamo.

Slide 4 - Tekstslide

Spanning in Volt

Slide 5 - Tekstslide

Geleiders en Isolatoren
Waarom is een elektriciteitsleiding aan de binnenkant van koper en aan de buitenkant van pvc?

Slide 6 - Tekstslide

geleiders 

laten elektrische stroom goed door 

metalen
isolatoren 

laten elektrische stroom slecht of niet door
 • rubber
 • glas
 • hout
 • plastic
 • keramiek

Slide 7 - Tekstslide

Geleider of isolator?
Isolatoren houden de stroom tegen. Ze hebben een grote weerstand. Denk aan kunststoffen, porselein, hout etc. 

Geleiders laten de stroom door. Ze hebben een kleine weerstand. Denk aan metalen als ijzer, koper, aluminium en bijvoorbeeld water. 

Slide 8 - Tekstslide

Weerstand?
Een geleider heeft een kleine weerstand, een isolator een grote weerstand. 

Maar je kunt ook kunstmatig een weerstand in je stroomkring opnemen. Dit is soms nodig omdat een apparaat anders overbelast zou worden. Wanneer een apparaat overbelast wordt krijgt hij teveel stroom te verwerken en gaat kapot. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Weerstand berekenen

Weerstand kun je berekenen. 

R= Weerstand in ohm
U = spanning in volt
I = stroomsterkte in ampere

Slide 11 - Tekstslide

Stroomkring

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Stroomsterkte
1
2
3

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

serieschakeling

Slide 16 - Tekstslide

parallelschakeling

Slide 17 - Tekstslide

Parallelschakeling
Bouw zelf een schakeling op PHET .


Slide 18 - Tekstslide

De stroomsterkte meten

Slide 19 - Tekstslide

Ampèremeter

Slide 20 - Tekstslide

De ampèremeter moet in serie.
De voltmeter parallel over de lamp.

Slide 21 - Tekstslide

De spanning meten

Slide 22 - Tekstslide

Spanningsmeter
Een spanningsmeter sluit je altijd parallel aan in je schakelschema. 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Een rechtevenredig verband tussen spanning en stroomsterkte. De weerstand (R=U/I) is constant.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Het I,U diagram van een gloeilampje
Schets het I,U diagram van een gloeilampje  en leg uit waarom de lijn zo loopt. Gebruik de woorden; spanning, stroomsterkte, temperatuur, weerstand.

Slide 28 - Tekstslide

Als de spanning stijgt, dan wordt de stroomsterkte groter.
Wel in steeds mindere mate.
Uit R=U/I blijkt dat R steeds groter wordt. 
Dit komt doordat het lampje steeds wamer wordt.

Slide 29 - Tekstslide

Belang van het lesdoel
Praktische opstelling goed bouwen met de meters.
De opstelling om weerstand te bepalen zit altijd bij je toetsen en examen.
Je kunt sneller iets repareren waar elektronica in zit.

Slide 30 - Tekstslide

Controle vragen lesdoel
Teken de opstelling om de weerstand van een lampje te bepalen.
Noteer bij de juiste meter 6 V en 200 mA.
Bereken de weerstand.

Slide 31 - Tekstslide

Ik wil de spanning meten van een batterij. Hoe moet ik de voltmeter plaatsen?

Slide 32 - Open vraag

Ik wil een stroom meten door een lamp. Welke meter moet ik gebruiken en hoe moet ik deze meter plaatsen?

Slide 33 - Open vraag