cross

Productiesectoren

PRODUCTIESECTOREN
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Economievmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Introductie

Na deze les kun je vertellen welke productiesectoren er zijn en je kunt voorbeelden van beroepen noemen in de verschillende sectoren.

Onderdelen in deze les

PRODUCTIESECTOREN

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze les kun je vertellen welke productiesectoren er zijn en je kunt voorbeelden van beroepen noemen in de verschillende sectoren.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Er zijn 4 productiesectoren:
  1. Primaire sector: landbouw, mijnbouw en visserij.
  2. Secundaire sector: industrie & bouw.
  3. Tertiaire sector: commerciële dienstverlening (bijv. winkels,)
  4. Quartaire sector: niet-commerciële instellingen (bijv. scholen, brandweer)Slide 4 - Tekstslide

verschillende begrippen
productieFACTOREN (kapitaal, arbeid, natuur)

productieSECTOREN (primaire, secundaire, tertiaire, quartiare)

SECTOREN in het mbo (groen, economie, zorg en welzijn, techniek)

Slide 5 - Tekstslide

Wat heb je geleerd?

Slide 6 - Tekstslide

De productiesectoren zijn natuur, arbeid en kapitaal.
A
juist
B
onjuist

Slide 7 - Quizvraag

Timmerman is een beroep in de primaire sector.
A
juist
B
onjuist

Slide 8 - Quizvraag

Techniek en Zorg en Welzijn zijn voorbeelden van productiesectoren.
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Welke beroepen kom je tegen in de tertiaire sector?
A
kapper
B
boer
C
taxichauffeur
D
leraar

Slide 10 - Quizvraag

Industrie is een onderdeel van de secundaire sector.
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quizvraag

Wat hoort niet thuis in de quartaire sector?
A
ziekenhuis
B
brandweer
C
school
D
bank

Slide 12 - Quizvraag

Noem zoveel mogelijk beroepen in de tertiaire sector.

Slide 13 - Woordweb

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video