H8 2023-2024

H8 2023-2024
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 48 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

H8 2023-2024

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Voorkennis maken blz. 78
Uitleg 8.1
Maak opdracht 1 t/m 5
Uitleg 8.2 
Maak opdracht 1 t/m 9
Multi: test jezelf 8.1 en 8.2

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis maken op blz. 78

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbrandingsvoorwaarden

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volumepercentage 
Lucht bevat 21 volume % zuurstof
1 liter lucht bevat 0,21 x 1 = 0,21 liter zuurstof
Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verbrandingsverschijnselen
Rook
Vlammen
Vonken
As

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Explosie in Beiroet 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

dfa
fdaf
explosies en GHS-symbolen
 • Explosie ontstaat als brandbare stof, zuurstof en   juiste ontstekingstemperatuur aanwezig zijn.
 • De verhouding brandbare stof en zuurstof moet   binnen  bepaalde grenzen liggen: 
     de explosiegrenzen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele brandstoffen.
Energiebronnen,
Fossiele brandstoffen:
 • Aardolie
 • Aardgas
 • Steenkool

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
Verbranden fossiele brandstoffen
Aardolie
Aardgas
Steenkool
Elektriciteit
Benzine, diesel en 
kerosine
Gas

Slide 11 - Tekstslide

- Kerosine is de brandstof die vliegtuigen gebruiken

-Wat doe je zoal met gas?

- Welke problemen komen zoal kijken bij het verbranden van fossiele brandstoffen?

- Wat zou een oplossing kunnen zijn om af te stappen van deze fossiele brandstoffen? Oftewel: waar kunnen we nog meer energie uithalen?
Versterkt broeikaseffect

Er komt extra koolstofdioxide
Door verbranding van aardolie, benzine, diesel en aardgas

De aarde wordt te warm

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
Voorkennis maken blz. 78
Uitleg 8.1
Maak opdracht 1 t/m 5
Uitleg 8.2 
Maak opdracht 1 t/m 9
Multi: test jezelf 8.1 en 8.2

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Par. 8.2 Brand blussen 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontbrandingstemperatuur

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afkoelen tot onder ontbrandingstemperatuur

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Brandstof wegnemen
Brandgang voor brandpreventie

voor alle vormen van brandbestrijding is het belangrijk om een of meerdere van de drie voorwaarden weg te nemen.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zuurstof wegnemen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De juiste brandblusser voor elke brand
Niet alle branden kun je met water branden.

Hoe zit dat?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Check 8.1 en 8.2
Uitleg 8.3
Maak opdracht 1 t/m 6
Multi: test jezelf 8.1 en 8.2

Proefwerk bespreken 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen oefen 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overmaat

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen oefenen. 
Je hebt 2 kilo Kalium en 4 kilo Broom. Welke stof is in overmaat?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Check 8.1 en 8.2
Uitleg 8.3
Maak opdracht 1 t/m 6
Multi: test jezelf 8.1 en 8.2

Proefwerk bespreken 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Check 8.3
Uitleg 8.4
Maak opdracht 1 t/m 5
Uitvoeren proef 2 blz. 152
Multi: test jezelf 8.4 en 8.5


Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

https://nos.nl/artikel/2498325-starship-van-spacex-ontploft-na-tweede-testlancering-doel-wel-behaald

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8.4 volledige en onvolledige verbranding blz. 109

Leerdoelen

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Volledige en onvolledige verbranding

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vlammen
Blauwe ruisende vlam: volledige verbranding

Pauzevlam: onvolledige verbranding. 


Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ken je dit?

Volledige verbranding
Onvolledige verbranding
Fijnstof
Roet
Koolmonoxide
Koolwaterstoffen
Verbrandingsverschijnselen
 

Ontbrandingstemperatuur
verbrandingsvoorwaarden 
Explosie
fossiele brandstof

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samen oefenen blz. 107 opdracht 9

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Uitleg 8.6
Maak opdracht 1 t/m 5
Kijk alles na!!!!!!!!!!!!!
Multi: test jezelf 8.5 en 8.6


Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8.6 Reactiesnelheid

De ene reactie verloopt erg langzaam,
zoals het roesten van ijzer. En een andere reactie, zoals een
explosie, verloopt heel snel.


De snelheid waarmee een reactie verloopt
wordt reactiesnelheid genoemd.

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactiesnelheid

De reactiesnelheid wordt beïnvloed door:

 • De soort stof
 • Verdelingsgraad
 • Concentratie
 • Temperatuur
 • Katalysator

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactiesnelheid invloeden

Verdelingsgraad

Wanneer de deeltjes fijner worden, wordt
het oppervlakte groter. De verdelingsgraad neemt toe. • deeltjes fijner —> grotere verdelingsgraad
 • grotere verdelingsgraad --> hogere reactiesnelheid

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactiesnelheid invloeden

Concentratie

Wanneer de concentratie groter is, zijn er meer deeltjes aanwezig waardoor de kans op een reacties groter is. 


 • concentratie groter —> meer deeltjes aanwezig
 • meer deeltjes aanwezig —> grotere reactiesnelheid


Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactiesnelheid

Temperatuur

Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller

waardoor de kans op een reactie groter is.


 • temperatuur groter —> moleculen bewegen sneller
 • moleculen bewegen sneller —> meer kans op reactie
       —> grotere reactiesnelheid

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactiesnelheid

Katalysator

Soms verloopt een reactie niet wanneer twee stoffen bij elkaar

worden gevoegd. Wanneer een katalysator wordt toegevoegd verloopt de reactie wel (en sneller).


Een katalysator is een stof die de reactie versnelt, maar niet wordt verbruikt tijdens de reactie.

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

voedsel conserveren
Ook bacteriën hebben water nodig om te vermenigvuldigen
Voor het conserveren kan je dan de volgende acties ondernemen

Voedsel kun je:
 • Drogen
 • Invriezen
 • Steriliseren
Om langer houdbaar te blijven 
Additieven toevoegen kan ook → hulpstoffen (staan in Binas)

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Additieven binas 
Additieven = toevoegingen aan voedingsmiddelen
- Gezondsheidsbevorderend
- Geur-, kleur- of smaakstoffen
- Conserveringsmiddel
- Emulgator
Additieven met E-nummer zijn goedgekeurd door 
Europa.

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Uitleg 8.6
Maak opdracht 1 t/m 5
Kijk alles na!!!!!!!!!!!!!
Multi: test jezelf 8.5 en 8.6


Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
Proef reactiesnelheid
Oefentoets 
Nakijken oefentoets 

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies