Ontdek de Structuur en Leiderschap in Organisaties

Structuur en leiderschap in organisaties
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Structuur en leiderschap in organisaties

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de organisatiestructuur van een organisatie begrijpen en de begrippen bevoegdheid, hiërarchie, organogram, leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de organisatiestructuur en leiderschap?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur verwijst naar de manier waarop een organisatie is georganiseerd en hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bevoegdheid
Bevoegdheid verwijst naar de officiële macht en het recht om beslissingen te nemen en actie te ondernemen binnen een organisatie.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hiërarchie
Hiërarchie is de rangorde van posities en bevoegdheden binnen een organisatie, waarbij sommige posities hoger in rang zijn dan andere.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Organogram
Een organogram is een visuele weergave van de hiërarchische structuur van een organisatie, inclusief de verschillende afdelingen en hun relaties.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijlen verwijzen naar de verschillende manieren waarop leiders hun team leiden, waaronder autoritair, democratisch, coachend en laissez-faire leiderschap.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Situationeel Leiderschap
Situationeel leiderschap houdt in dat een leider zijn stijl aanpast aan de specifieke situatie en de ontwikkelingsfase van zijn teamleden.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interactieve Oefening
Laat de studenten in groepen van twee of drie een scenario bedenken waarin ze de principes van situationeel leiderschap toepassen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.