4.2 Revolutie in Amerika

4.2 Revolutie in Amerika

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

4.2 Revolutie in Amerika

Slide 1 - Tekstslide

Planning
- Introductie
- Terugblik 4.3
- Leerdoelen
- Uitleg 
- Opdracht
- Leerdoelen
- Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je nog over 4.3 Revolutie in Frankrijk?

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen
In deze paragraaf leer je...

- waardoor de Amerikaanse Revolutie begon.
- hoe de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog verliep.
- welke bestuursvorm de Verenigde Staten kregen.

Slide 4 - Tekstslide

Voordat we beginnen...
Wat is eigenlijk een kolonie?

Slide 5 - Tekstslide

Voordat we beginnen...
Wat is eigenlijk een kolonie?

Een land dat bestuurd wordt door een moederland

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

De Amerikaanse Revolutie begint
- Engelsen stichtten dertien kolonies aan de Noord-Amerikaanse oostkust als deel van het Britse rijk
- In de kolonies woonden mensen met Europese en Afrikaanse achtergronden
- In de 18e eeuw waren de meeste Amerikaanse kolonisten nooit in het moederland geweest

Slide 8 - Tekstslide

Hoe komt het dat er mensen met een Afrikaanse achtergrond in de 13 kolonies woonden? 

Slide 9 - Tekstslide

Geef een rede dat het Amerikaanse volk zich niet verbonden voelden met het Britse Rijk

Slide 10 - Tekstslide

Boston Tea Party
- In 1765 besloot de Britse regering dat de Amerikanen belasting moesten betalen. 
- De parlementen van de kolonies kwamen daartegen in verzet. 
- Ze zeiden dat de Britten geen belastingen mochten opleggen omdat de Amerikanen niet vertegenwoordigd waren in het Britse parlement: no taxation without representation.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

- Naast de belasting op thee, werd er ook belasting ingevoerd op suiker (Sugar Act 1764) en op gedrukt papier (Stamp Act 1765)
- De kolonisten waren het zat belasting te betalen en geen zeggenschap te hebben in het bestuur
- Vanaf 1765 ontstaan Amerikaanse Revolutie

Slide 13 - Tekstslide

Onafhankelijkheidsoorlog
- In 1774 vormden zij Het Congres: afgevaardigden van de dertien kolonies (lijkt op Staten Generaal van FR)
- Congres vormde een leger onder leiding van George Washington
- Hiermee begon de Onafhankelijkheidsoorlog

Slide 14 - Tekstslide

- Op 2 juli 1776 riep het Congres de onafhankelijkheid uit van de Verenigde Staten van Amerika
- 2 dagen later nam het een onafhankelijkheidsverklaring aan, geschreven door Thomas Jefferson
- Hij was aanhanger van de verlichting

Slide 15 - Tekstslide

Op welke manier zien wij verlichte ideeën terugkomen? 
‘Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken geschapen zijn. Dat zij van hun schepper bepaalde onvervreemdbare rechten hebben gekregen. Dat daartoe behoren: leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Dat de mensen om deze rechten te beschermen regeringen hebben ingesteld. En dat, wanneer een regeringsvorm met deze doeleinden in strijd komt, het volk het recht heeft hem te veranderen of af te schaffen en een nieuwe regering in te stellen.’

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

- Amerikanen kregen hulp van Frankrijk 
- Waarom?
- Dmv Franse hulp drong Washington in 1781 een groot Brits leger tot overgave
- Britten hadden door dat deze oorlog niet te winnen was
- 1783 sloten zij vrede met VS en erkende de onafhankelijkheid

Slide 18 - Tekstslide

Het bestuur van de Verenigde Staten

De VS kregen in 1787 de eerste grondwet in de wereldgeschiedenis
De VS werden een verbond van staten (bondstaat/federatie)
De VS werden een democratie
In een grondwet staat hoe een staat wordt geregeerd en wat de grondrechten van de burgers zijn.
Er kwam een centrale regering, maar de deelstaten hadden ook eigen wetten en parlementen.

Slide 19 - Tekstslide

Mini toets!
Even nadenken! Net als deze slimme Verlichte denkers 

Slide 20 - Tekstslide

Wat is een kolonist?
A
iemand die gekoloniseerd is
B
iemand die naar een kolonie verhuist is
C
iemand die in een kolonie woont
D
iemand die in opstand komt

Slide 21 - Quizvraag

De Republiek heeft de kolonisten geïnspireerd om voor onafhankelijk te strijden. Wat was ook een inspiratie?
A
de verlichting
B
de Franse revolutie
C
Napoleon
D
de Opstand

Slide 22 - Quizvraag

Wat was de Boston Tea Party?
A
een politieke partij tegen de Engelsen
B
een wet over invoer van thee
C
een gebeurtenis die de oorlog liet beginnen
D
een groep indianen die tegen de Engelse was

Slide 23 - Quizvraag

Was is de belangrijkste reden dat de kolonisten onafhankelijk WILDE worden van Groot-Brittannië?
A
de boston tea party
B
te veel belasting
C
geen inspraak in het bestuur
D
streng wetten

Slide 24 - Quizvraag

Hoe noemden de kolonisten hun onafhankelijke land?

Slide 25 - Open vraag

Leerdoelen
In deze paragraaf leer je...

- waardoor de Amerikaanse Revolutie begon.
- hoe de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog verliep.
- welke bestuursvorm de Verenigde Staten kregen.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video