cross

§5 politiek

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Kaart

Slide 3 - Video

Kabinetsformatie
1.onderzoek
Na de verkiezingen hebben heeft de Tweede Kamer het met elkaar over de uitslag. Daarna wordt een informateur benoemd. Dit is meestal een ervaren politicus. Hij krijgt de opdracht om te onderzoeken welke partijen een coalitie kunnen vormen
2.Informatie
Samen met de informateur zoeken partijleiders naar compromissen voor hun meningsverschillen. Ze stellen een regeerakkoord op.
3.Formatie
De Tweede Kamer benoemt een formateur (meestal de leider van de grootste coalitie-partij). In overleg met de partijen worden ministerposten verdeeld.
4.benoeming
Het kabinet wordt beëdigd door de koning.
Voorbeeld: Kabinet Rutte III

Slide 4 - Tekstslide

Coalitie en oppositie
De coalitie bestaat uit twee of meer partijen die samen de regering vormen. Ze sluiten over allerlei onderwerpen compromissen.
De oppositie bestaat uit alle partijen die niet in de regering zitten.

Welke Tweede Kamerleden zouden kritischer zijn op de regering?

Slide 5 - Tekstslide

Welke vier partijen vormen nu de coalitie?

Slide 6 - Open vraag

Hoeveel zetels heeft de coalitie?
... van de 150 zetels

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Link

Beleidsterreinen
Het bedenken van oplossingen voor allerlei maatschappelijke problemen, zoals criminaliteit of werkloosheid is een taak van het kabinet
Minister van Sociale zaken en werkgelegenheid
Wouter Koolmees zorgt voor uitkeringen en pakt werkloosheid aan
Minister van Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus moet de criminaliteit bestrijden

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Taken kabinet
- het maken van wetsvoorstellen
- het uitvoeren van aangenomen wetten
- het jaarlijks opstellen van de rijksbegroting en deze aanbieden aan het parlement (prinsjesdag)

Slide 11 - Tekstslide

Prinsjesdag

Troonrede= (klik erop voor video)
Uitleg van de plannen die de regering voor het komende jaar heeft.

Miljoenennota= (klik erop voor video)
Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten die de regering voor het komende jaar verwacht

Slide 12 - Tekstslide

Nederland als monarchie
Constitutionele monarchie: een staatsvorm waarin de taken en bevoegdheden van het staatshoofd zijn beperkt door de grondwet

Ministeriële verantwoordelijkheid
Het kabinet is verantwoordelijk voor het bestuur van het land én voor alles wat de koning in het openbaar zegt en doet

Slide 13 - Tekstslide

Taken koning
- handtekening zetten onder alle wetten en benoemingen
- troonrede voorlezen op prinsjesdag
- Overleggen met minister-president over kabinetsbeleid
- vertegenwoordigen van ons land in het buitenland

Slide 14 - Tekstslide

Beschrijf zo volledig mogelijk hoe een kabinet wordt gevormd

Slide 15 - Open vraag

Welke taken heeft het kabinet?

Slide 16 - Open vraag