H9.1 deel 3 Zouten herkennen les 3

H9 zouten
9.1: Zouten herkennen
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

H9 zouten
9.1: Zouten herkennen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
 • vragen H8?
 • terugblik vorige les, 
 • uitleg H9.1 deel 2
 • huiswerk volgende keer

Slide 2 - Tekstslide

Water
 • Vragen H8?

Toets maandag 13 nov 1e/2e uur

Slide 3 - Tekstslide

terugblik vorige les
doorlezen/leren blz 201/202 'Verhoudingsformule'

vragen?


Slide 4 - Tekstslide

leerdoelen
 • weten hoe je een zoutformule opstelt
 • oefenen met zoutformules

Slide 5 - Tekstslide

Opstellen formule van zouten:
Een zout is een combinatie van positieve (metaal) ionen en negatieve (niet-metaal) ionen.
Om de formule op te stellen moet je de juiste symbolen , de juiste lading en de juiste verhouding gebruiken.
bijv magnesiumchloride wordt MgCl2
op de volgende sheet staat het stappenplan

Slide 6 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Slide 7 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 1:

 1. magnesiumchloride
 2.       Mg2+       Cl-     
 3.         2+             1-
 4.          1       :        2                                                                    
 5.   ( Mg2+ ) 1    ( Cl )                                                       
 6.    Mg2+ ( Cl- )2
 7.   Mg Cl 2

Slide 8 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 2:

 1. ijzer(III)oxide
 2.       Fe3+       O2-     
 3.         3+             2-
 4.         2       :      3                                                                    
 5.   ( Fe3+ )2    ( O2-  )                                                    
 6.    Fe3+ 2         O2- 3
 7.          Fe2  O3  

Slide 9 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 3:


 1.       
 2.         
 3.                                                                        
 4.                                             
 5.    
 6.       

Slide 10 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 4:


 1.       
 2.         
 3.                                                                        
 4.                                             
 5.    
 6.       

Slide 11 - Tekstslide

Opstellen zoutformule:

 1. noteer naam van het zout
 2. zet de ionen in symbolen
 3. zet de lading van de ionen eronder
 4. zet de verhouding eronder. de totale lading moet nul zijn
 5. schrijf de verhoudingsformule op, gebruik haakjes. Aantallen noteer je rechtsonder
 6. laat het cijfer 1 weg, kijk of de haakjes nodig zijn. schrijf de formule op
 7. schrijf de zoutformule op zonder lading


Voorbeeld 5:


 1.       
 2.         
 3.                                                                        
 4.                                             
 5.    
 6.       

Slide 12 - Tekstslide

Wat is de juiste verhoudingsformule van natriumchloride ?
A
2 Na Cl
B
Na2 Cl
C
Na Cl2
D
Na Cl

Slide 13 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van kaliumoxide ?
A
K2 O2
B
K2 O
C
K O2
D
K O

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van nikkeljodide ?
A
Sn2 I2
B
Sn2 I
C
Sn I2
D
Sn I

Slide 15 - Quizvraag

Wat is de juiste verhoudingsformule van lood (IV) oxide ?
A
Pb2 O2
B
Pb2 O
C
Pb O2
D
Pb O

Slide 16 - Quizvraag

leerdoelen
 • weten hoe je een zoutformule opstelt
 • oefenen met zoutformules

Slide 17 - Tekstslide

Huiswerk
leren H9.1  (blz 201/202)
uitwerken: aluminiumbromide, kopersulfide
maken : opg 30, 33, 34, 35, 36, 38

Slide 18 - Tekstslide