Modals (hulpwerkwoorden) theme 2

Modal Verbs 
(hulpwerkwoorden)

must, have to, should, ought to

TB p. 29 grammar 6
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Modal Verbs 
(hulpwerkwoorden)

must, have to, should, ought to

TB p. 29 grammar 6

Slide 1 - Tekstslide

Should
Hoe vorm je het?
Should/should not + het hele werkwoord
Wanneer?
Als jij vindt dat iets (niet) zou moeten. 
Je geeft advies of je raad iets af.

Slide 2 - Tekstslide

Voorbeelden
We should invite Kate to our birthday party.
You shouldn't go to bed so late.
He should eat less candy.

Slide 3 - Tekstslide

Must
Hoe vorm je het?
must/must not + het hele werkwoord
Wanneer?
Als jij vindt dat iets (niet) moet.
Must is krachtiger dan should.

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeelden
You mustn't talk during his presentation.
They must wear a suit to the interview.

Slide 5 - Tekstslide

Have / Has to
Hoe vorm je het?
has to/have to + hele werkwoord
Wanneer?
zekerheid, noodzaak of verplichting
wanneer iets moet van iemand anders / een regel of wet.

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeelden
This answer has to be correct. (zekerheid)
The soup has to be stirred continiously to prevent burning.(noodzaak)
They have to wear a school uniform. (verplichting)
They have to be home at eight o'clock. (verplichting)

Slide 7 - Tekstslide

Let op! 
Als je have to in een ontkennende zin gebruikt, verandert de betekenis.
Don't have to/doesn't have to
'moeten' wordt dan 'niet hoeven'.
Je geeft aan dat er geen verplichting is. 
(het hoeft niet persé) 


Slide 8 - Tekstslide

Voorbeelden
You don't have to wear a tie with your suit.
She doesn't have to walk her dog.
I don't have to do the dishes.

Slide 9 - Tekstslide

Ought to
Hoe vorm je het?
ought to + hele werkwoord
Wanneer?
Jezelf of anderen advies geven
vertellen dat iets gedaan zou moeten worden
vragen naar eigen verplichting
ought to is wat formeler


Slide 10 - Tekstslide

Voorbeelden
You ought to stay seated at all times.
I think we ought to leave now.
The rides ought to be checked twice a year.

Slide 11 - Tekstslide

You .... listen to your mother! it's very important.
A
should
B
have to
C
must
D
ought to

Slide 12 - Quizvraag

You cannot go out with friends, you ....... stay at home.

Slide 13 - Open vraag

You ....... clean your room every day. You can do it every week!

Slide 14 - Open vraag

My grandmother ...... ride her bike alone, it can be very dangerous.

Slide 15 - Open vraag