H A 3 Theme 2 Modals (hulpwerkwoorden)

Welcome! Please start up your laptop

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welcome! Please start up your laptop

Slide 1 - Tekstslide

Modal Verbs must, have to, should, ought to
Hulpwerkwoorden

Doel: je kunt de hulpwerkwoorden op een juiste manier gebruiken.

Slide 2 - Tekstslide

Should
Hoe ?
Should/should not + het hele werkwoord
Wanneer?
Als jij vindt dat iets (niet) zou moeten. 
Je geeft advies of je raad iets af.

Slide 3 - Tekstslide

Voorbeelden
We should invite Kate to our birthday party.
You shouldn't go to bed so late.
He should eat less candy.

Slide 4 - Tekstslide

Must
Hoe ?
must/must not + het hele werkwoord
Wanneer?
Als jij vindt dat iets (niet) moet.
Must is krachtiger dan should.

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeelden

You mustn't talk during his presentation.
They must wear a suit to the interview.

Slide 6 - Tekstslide

Has to / have to
Hoe ?
has to/have to + hele werkwoord
Wanneer?
zekerheid, noodzaak of verplichting
wanneer iets moet van iemand anders / een regel of wet.

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeelden

This answer has to be correct (zekerheid)
They have to wear a school uniform. (verplichting)
They have to be home at eight o'clock. (verplichting)

Slide 8 - Tekstslide

Don't / doesn't have to
Hoe"?
don't have to / doesn't have to + hele werkwoord
Wanneer?
Het betekent dan 'niet hoeven'.
Je geeft aan dat er geen verplichting is. 
(het hoeft niet persé) 


Slide 9 - Tekstslide

Voorbeelden

You don't have to wear a tie with your suit.
She doesn't have to walk her dog.
I don't have to do the dishes.

Slide 10 - Tekstslide

Ought to
Hoe ?
ought to + hele werkwoord
Wanneer?
Jezelf of anderen advies geven
vertellen dat iets gedaan zou moeten worden
vragen naar eigen verplichting.
Je vertaalt dit vaak als: "behoren / horen"


Slide 11 - Tekstslide

Voorbeelden

You ought to stay seated at all times.
I think we ought to leave now.
The rides ought to be checked twice a year.

Slide 12 - Tekstslide

You ….. check out this new online magazine.
A
ought to
B
have to
C
should

Slide 13 - Quizvraag

Carol ….. pay for her lunch.
A
don't have to
B
mustn't
C
doesn't has to
D
doesn't have to

Slide 14 - Quizvraag

You really ….. take a trip to the Grand Canyon! I think it is so beautiful.
A
must
B
have to
C
ought

Slide 15 - Quizvraag

They are really ill, so they ….. see a doctor.
A
don't have to
B
have to
C
doesn't have to
D
ought to

Slide 16 - Quizvraag

"You ….. pay more attention in class", the teacher said.
A
ought to
B
have to
C
don't have to

Slide 17 - Quizvraag

I ….. see that film. It is said to be fantastic!
A
ought to
B
should
C
have to
D
must

Slide 18 - Quizvraag

According to this year's schoolrules, we ….. put our phones in our lockers.
A
must
B
should
C
have to
D
don't have to

Slide 19 - Quizvraag

What did you learn today?

Slide 20 - Open vraag

What is still difficult for you?

Slide 21 - Open vraag