Herhalingsles cultuur: begrippenlijst

Keuzedeel 
Interculturele diversiteit 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Keuzedeel Interculturele diversiteit MBOStudiejaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Keuzedeel 
Interculturele diversiteit 

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Programma 
  • Terugblikken Leskaart 1 t/m 3
  • Wat is cultuur a.d.h.v. het ui-diagram
  • Herhalen van begrippen
  • Aan de slag l Vooroordelen en stereotypen voorkomen

Slide 3 - Tekstslide

Wat heb je geleerd van de eerste 3 leskaarten?

Slide 4 - Open vraag

Terugblikken

Cultuur is een vorm van mentale programmering. Het zijn patronen van gedachtes, gevoelens en gedrag.

Slide 5 - Tekstslide

Mentale programmering
Je mentale programmering bepaalt hoe je reageert op alle daagse zaken als groeten, eten, tonen van emoties enzovoort.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Waarden en normen
Waarde: Vrijheid van meningsuiting
Norm: Als je ergens iets van vindt, mag je dat gewoon zeggen.
Waarde: Respect 
Norm: Ouderen spreek je aan met u.

Slide 8 - Tekstslide

Religie en cultuur
Veel culturen hebben een religie of geloofsovertuiging als basis.
Cultuur en religie zijn twee verschillende dingen, maar lopen vaak wel door elkaar.

Slide 9 - Tekstslide

Ui-diagram
Een cultuur kun je omschrijven aan de hand van bepaalde kenmerken. Een model welke jullie moeten gebruiken is het model van Hofstede: het ui-diagram.

Slide 10 - Tekstslide

Het ui-diagram

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht
Beschrijf jouw cultuur via de ui - diagram a.d.h.v.
1) symbolen (kleding, haardracht, woordgebruik, taal, voorwerpen en gebaren)
2) helden (dode en levende personen die bij jou in hoog aanzien staan en die grote invloed hebben (gehad) op jou
3) rituelen (collectieve gebruiken die sociale en religieuze betekenis hebben
4) waarden (collectieve manierne van denken)

Slide 12 - Tekstslide

Geef voorbeelden uit de ui-diagram (symbolen, helden, rituelen, waarden)?

Slide 13 - Open vraag

Opzoeken van begrippen 
Groep 1
Discriminatie - Stereotype - Vooroordeel -Racisme
Groep 2
Seksisme - Xenofobie - Polarisatie - Sociale cohesie

Slide 14 - Tekstslide


Vooroordelen, stereotypen, discriminatie en racisme
Een vooroordeel is de mening die je over iemand hebt zonder dat je hem daadwerkelijk kent. 
Een stereotypen is een overdreven simpel en meestal negatief beeld van een groep mensen.
Vooroordelen en stereotypen kunnen leiden tot discriminatie:
Discriminatie is het anders behandelen van mensen op basis van een of enkele kenmerken.
Racisme is een vorm van discriminatie op basis van huidskleur en/of genetische oorsprong (afkomst). 

Slide 15 - Tekstslide


Seksisme - Xenofobie - Polarisatie - Sociale cohesie
Seksisme: discriminatie op grond van geslacht
Xenofobie: een irrationele en/of obsessieve angst voor vreemden, buitenlanders of buitenlandse voorwerpen/zaken
Polarisatie: is toenemend wij-zij-denken. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan.
Sociale cohesie: maatschappelijke samenhang, mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt, woonplaats, land, etc

Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag in break-out rooms
'Vooroordelen en stereotypen voorkomen'


Slide 17 - Tekstslide

Hoe zouden we vooroordelen en stereotypen kunnen voorkomen?

Slide 18 - Open vraag

Wat vond je van deze manier van lesgeven?

Slide 19 - Open vraag

Wat heb je vandaag geleerd?

Slide 20 - Open vraag

Einde les

Slide 21 - Tekstslide