V6 MAW 19 - 3 - 21

Wat wil je graag doen dit uur?
Zelf leren
Kennisquiz volgen + zelf leren
Examenvragen oefenen en zelf nakijken
Examenvragen bespreken
1 / 13
volgende
Slide 1: Poll
MaatschappijleerMiddelbare schoolWOvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat wil je graag doen dit uur?
Zelf leren
Kennisquiz volgen + zelf leren
Examenvragen oefenen en zelf nakijken
Examenvragen bespreken

Slide 1 - Poll

Het buitenlands beleid wordt getypeerd als 'koopmannen en dominees'

Slide 2 - Open vraag

Sociale ongelijkheid, macht en gezag horen bij
A
Verandering
B
Verhouding
C
Binding
D
Vorming

Slide 3 - Quizvraag

Een nadeel van rationalisering volgens Weber is vervreemding. Wat is dat?

Slide 4 - Open vraag

Het gedrag van .... houdt het rationale gedrag in van actoren
om inspanningen die nodig zijn voor een collectief doel door anderen
te laten verrichten. Zo is het voor de verschillende actoren
rationeel om de eigen inspanningen die nodig zijn voor collectieve
kwesties zo veel mogelijk te laten verrichten door de andere
lidstaten.

Slide 5 - Open vraag

Hoe kun je op politiek niveau het dilemma van collectieve actie voorkomen?

Slide 6 - Open vraag

Wat zijn de twee hoofdtaken van de Europese Commissie?
A
Besluitvorming en wetgeving
B
Wetgeving en uitvoering
C
Besluitvorming en uitvoering
D
Controle parlement en uitvoering

Slide 7 - Quizvraag

Wat zijn de drie hoofdtaken van het Europees Parlement?

Slide 8 - Open vraag

NAVO is intergouvernementeel

Slide 9 - Woordweb

De ... theorieën beschrijven internationale verhoudingen als een machtsstrijd van allen tegen allen. Iedere staat zal zijn eigenbelangen behartigen en dat kan het beste als hij machtiger wordt dan andere staten.
A
Realistische theorieën
B
Liberale theorieën
C
Afhankelijkheid theorieën
D
Sociaal - c theorieën

Slide 10 - Quizvraag

politiek psychologische theorie

Slide 11 - Woordweb

Volgens dit ... moeten we gedrag proberen te begrijpen binnen (de ontwikkeling van) een andere cultuur en zeker niet veroordelen: waarden en normen van de eigen cultuur zijn ‘betrekkelijk’ en mogen geen standaard zijn voor een waardering van andere (sub) culturen

Slide 12 - Open vraag

Succes volgende week!

Slide 13 - Tekstslide