Parlementaire Democratie: §5 In het stemhokje is iedereen gelijk maar daarbuiten?

1 / 31
volgende
Slide 1: Video
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Je kunt uitleggen welke actoren een rol spelen in het proces van politieke besluitvorming. Onder deze actoren worden ook verstaan niet verkozen actoren als pressiegroepen, ambtenaren en massamedia. Je kunt de belangen en de machtsmiddelen van deze actoren benoemen en de fases waarin zij betrokken zijn in het besluitvormingsproces
actor
iemand die een handeling verricht en daarmee een proces beïnvloedt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We zagen hier een voorbeeld van de taak medewetgeving
Meer specifiek:
A
recht van amendement
B
stemrecht
C
recht van bevordering
D
bevorderingsrecht

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op basis van de grafiek kun je stellen dat er een versplintering van partijen heeft plaatsgevonden. Dit is:
A
Beter voor de democratie
B
Minder goed voor de democratie

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Tot welke nieuwe partij is de KVP samen met de ARP en de CHU gefuseerd? 
(volgende slide is de grafiek weer te zien)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De KVP is samen met de ARP en de CHU gefuseerd tot:

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is de kritiek op het stelsel van dualisme in de Nederlandse politiek?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoofdtaken parlement
(mede)wetgeving

Controleren van de regering

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conversie/omzetting
(h)erkennen van problemen
Uitvoering
Terugkoppeling

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Beïnvloeden van besluiten
Media
Politieke partijen
Belangengroep/lobbyen
Adviesorganen
Vierde macht

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Functies massamedia
Amusementsfunctie
Informatieve functie
Meningsvormende functie
Agendafunctie
Waakhondfunctie

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Functies media
Spreekbuisfunctie
Via de media kun je als burger je mening geven. Zo kun je de krant bellen over een plaatselijk probleem of kun je op social media je mening geven over een probleem. Je gebruikt de media dan als spreekbuis
Controlerende functie
Journalisten houden in de gaten of politici wel doen wat ze beloven
Meningsvormende functie
In krantenartikelen kun je veel goede argumenten lezen over plannen. Zo kun je ook beter je eigen mening vormen
Informatieve functie
We lezen over politieke besluiten in kranten of lezen het op nos.nl bijvoorbeeld. Zo blijven we dankzij de media op de hoogte
Agendafunctie
Journalisten berichten over problemen in de samenleving. Daardoor komen deze problemen op de politieke agenda te staan.

Slide 16 - Tekstslide

Je kunt er normaal gesproken vanuit gaan dat nieuws gecheckt is door journalisten of redacties. Door de opkomst van social media heeft fake news ook een sprong gemaakt. En wordt soms door politici, bedrijven en overheden gebruikt om nepnieuws te verspreiden

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fake news
Nepnieuws
Nepnieuws is misleidende informatie die wordt verspreid om geld te verdienen of om de mening van het publiek te beïnvloeden. 

Slide 20 - Tekstslide

in hoeverre heeft Facebook, in het bijzonder Zuckerberg, hierin een verantwoordelijkheid? Of moeten overheden een lijn trekken?
Of is het aan de burger zelf?

Slide 21 - Video

eerste twee minuten is inzichtelijk om te kijken
Politieke partijen
Lid worden van politieke partij. Je zit zo dichter bij het vuur

Politieke partijen selecteren op deze manier mensen voor belangrijke politieke functies (selectiefunctie)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belangengroep
Groep van mensen die eenzelfde belang delen (werknemersorganisatie, LAKS of ANWB )

Lobbyen: het behartigen van belangen in persoonlijke contacten met politici (wandelgangen)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Actiegroep
Heeft slechts 1 bepaald doel: bijvoorbeeld betere aansluiting van openbaar vervoer op lestijden

Belangengroepen en actiegroepen samen noemen we ook wel: beweging of pressiegroep

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Invloed van pressiegroep

Pressiegroepen:
groepen die met bepaalde belangen de politiek willen beïnvloeden.

Greenpeace, BONT voor dieren, LAKS, Amnesty

Druk uitoefenen, actie voeren en 
Lobbyen = steun vragen voor jouw standpunten bij de politiek.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SER en Raad van State
SER: Vast adviesorgaan van onze regering. In deze sociaal economische raad  zit een vertegenwoordiging van de werkgevers- en werknemersorganisatie (en kroonleden)

Raad van State: onafhankelijk advisseur van de regering over wetgeving


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vierde macht
Trias Politica

Wat zou dan de vierde macht kunnen zijn?

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vierde macht
De ambtenaren

Deze ambtenaren blijven op hun post zitten als er een nieuwe verkiezing gehouden is. Veel ervaring blijft dus zitten, maar ook
veel invloed gaat hier vanuit

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Je ziet dat het politieke besluitvormingsproces meer behelst dan allen het debat in het parlement. 
Het wordt omgeven door een hoop actoren die invloed hebben of hopen te hebben. In hoeverre is dit democratisch? Hebben sommige groepen eigenlijk niet te veel invloed? En hoe eerlijk is het dat je invloed kunt kopen (lobbyisten inhuren). 
Maken
Zie plannerSlide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies