The present simple (15 minutes)

Present Simple 
23 questions
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Present Simple 
23 questions

Slide 1 - Tekstslide

Hoe noem je ‘the present simple’ in het Nederlands?

Slide 2 - Open vraag

Wat is de shit-regel?

Slide 3 - Open vraag

Wanneer gebruik je de present simple ?
Noem 3 dingen.

Slide 4 - Open vraag

Present simple
He ..... (to talk) a lot.
A
Talk
B
Talks

Slide 5 - Quizvraag

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 6 - Quizvraag

Present simple
We often ........... (to talk) about our holiday.
A
talk
B
talks

Slide 7 - Quizvraag

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 8 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 9 - Quizvraag

Present simple
She ...... (to buy) her clothes online.
A
Buys
B
Buy

Slide 10 - Quizvraag

(to walk) present simple
He ....... in the park.

Slide 11 - Open vraag

(to teach) present simple
She ..... English.

Slide 12 - Open vraag

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 13 - Open vraag

(to dance) present simple
I ..... at the party.

Slide 14 - Open vraag

(to kiss) present simple
She ..... her boyfriend.

Slide 15 - Open vraag

(to watch) present simple
We ..... a nice film.

Slide 16 - Open vraag

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 17 - Quizvraag

(to be)
We ..... at school.
A
am
B
are
C
is

Slide 18 - Quizvraag

(to be)
..... you at home tonight?
A
am
B
are
C
is

Slide 19 - Quizvraag

(to be)
Where ..... I?
A
am
B
are
C
is

Slide 20 - Quizvraag

(to be)
Derrek and Sheila ..... at work.
A
am
B
are
C
is

Slide 21 - Quizvraag

A personal pronoun:
Do you like your girlfriend? Do you like .....?
A
she
B
he
C
him
D
her

Slide 22 - Quizvraag

A personal pronoun:
My brother is nice. ..... is 26 years old.
A
you
B
she
C
he
D
him

Slide 23 - Quizvraag

A personal pronoun:
My sisters are cute. ....... are 5 years old.
A
she
B
they
C
her
D
you

Slide 24 - Quizvraag