Workshop Kies je keuzedeel ZPG 2023/2024

Kies je keuzedeel!
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 53 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 17 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kies je keuzedeel!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we bespreken
 • wat is de functie en welke typen
 • keuzedeelverplichting
 • voordelen
 • onderwerpen
 • wat moet je doen
 • hoe zit het als je versnelt

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

functie en typen
functie en typen

Slide 3 - Tekstslide

Keuzedelen zijn vanaf 1 augustus 2016 een verplicht onderdeel van de opleiding en vormen een verrijking van de
kwalificatie. door:
• verbreding,
• verdieping,
• bijdrage aan doorstroom naar een vervolgopleiding.
Keuzedeelverplichting


 • voor een vakopleiding (niveau 3) : 720 klokuren
 • voor een middenkaderopleiding (niveau 4) : 720 klokuren
1 keuzedeel = 240 uur

Slide 4 - Tekstslide

Elke soort opleiding heeft een keuzedeelverplichting, bestaande uit één of meerdere keuzedelen. De totale
studielast van de keuzedelen die deel uitmaken van een beroepsopleiding is ten minste

Slide 5 - Tekstslide

Behaalde keuzedelen vermeldt de school op het diploma. De examenresultaten voor behaalde en nietbehaalde keuzedelen vermeldt zij op de resultatenlijst bij het diploma.
voordelen
Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.

Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.

Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 6 - Tekstslide

Keuzedelen verrijken jouw MBO-diploma.
Hiermee sta je straks sterker in de arbeidsmarkt.
Door een keuzedeel heb je een bredere kennis die jouw opleiding goed aan vult.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

onderwerpen
 • Zorg en technologie (BPV) alleen niv3 480u
 • Expressief talent  3/4 (BPV) 480u
 • Gezonde leefstijl 3/4 (BPV/School)
 • Ondernemend gedrag 3/4 (BPV)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel 3/4 (NAH) (BPV)
 • Moeilijk verstaanbaar gedrag LVB 3/4 .(BPV)
 • complementaire zorg 3/4 (BPV)
 • Palliatieve zorg 3/4 (BPV)
 • EMB 3/4 (Ernstig meervoudig beperkt ) 
 • Verpleegtechnische handelingen (niv4) (BPV/School)
 • Engels (niv 3, school)
 • Wijkgericht werken  (BPV)
 • Verslavingszorg niv 3/4 (in ontwikkeling)
Deze worden regelmatig aangevuld of herzien

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

waar zijn de readers te vinden? 
readers en bronnen
*doorstroom HBO
*Verslavingszorg

Geriatrische revalidatiezorg

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ga je versnellen?
 • Als een student versneld een opleiding doorloopt, of er juist langer over doet, bijvoorbeeld bij switchen van niveau, blijven de kwalificatie- en keuzedeeleisen gelijk. 
 • De school kan de inhoud qua tijd wel sneller of langzamer aanbieden. Dit geldt zowel voor de kwalificatie als voor de keuzedelen.
 • Bij overstappen naar een andere opleiding kan gebruik worden gemaakt van vrijstellingen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zorg en technologie

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
Bedenk zoveel mogelijk redenen waarom technologie in de zorg wordt ingezet

Slide 15 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

gezonde leefstijl

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Signaleren van kansen om een gezonde leefstijl te bevorderen
 •  Bevorderen en ondersteunen van een gezonde leefstijl

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

ondernemend gedrag

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
 •  Maak een plan voor verbetering in de werkomgeving
 •   Draagvlak creëren voor deze verbetering

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00
NAH

Slide 28 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen
 • Behoefte aan ondersteuning in kaart brengen
 • Biedt begeleiding bij verliesverwerking

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Moeilijk verstaanbaar gedrag en LVB 

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In dit keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 
- Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en crisissituaties
- Ondersteunen van het sociale netwerk.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Ik zie al mogelijkheden om in de praktijk te gebruiken
timer
0:30
Hier gaat mijn interesse niet naar uit
Ik kan nu al een situatie/client bedenken.
Ik heb nog geen idee
Interessant
nee bedankt

Slide 36 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

complementaire zorg

Slide 37 - Tekstslide

Gedicht:
- eerst warm onthaald -
Dan bewoners ontmoeten, aarzeling afweer.
een beetje bang?
Goed, de handen dan maar.
- niet te lang ! de voeten... ach...ze doen
altijd pijn.
En wat is complementaire zorg?
wat mag dat dan wel zijn?
toch niet van 'Jomanda'?
of waarzeggerij?
daar geloof ik niet in.
dat is echt niets voor mij!
ik heb een katheterzak ik wil het dus niet...
wel op uw kamer ? als niemand het ziet?
Verhalen, verhalen van vroeger naar nu
mee in de tijd niet bevrijd.
zachtjes aan stiller ontspannen, een tel.
welkome overgave.
mag ik dat wel ? geven – ontvangen.
over en weer.
wie is het dankbaarst?
tot de volgende keer!

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Palliatieve zorg

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Keuzedeel Ernstige meervoudige beperkingen (EMB)

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 46 - Video

Deze slide heeft geen instructies

doorstroom HBO

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 48 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Verslavingszorg
In het keuzedeel Verslavingszorg worden kennis en vaardigheden aangeleerd om mensen met een verslaving te begeleiden. Zo leert de beginnend beroepsbeoefenaar het gebruik van verslavende middelen te signaleren en herkennen, begeleidingstechnieken toe te passen, ethisch te handelen, en om te gaan met mensen die onder invloed zijn en met mensen met ontwenningsverschijnselen. Bovendien leert de beginnend beroepsbeoefenaar onder andere over diverse verslavende middelen en gewoonten, de fasen en het ontstaan van een verslaving, en de trends en verschillende benaderingen binnen de verslavingszorg.

Slide 49 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 50 - Video

Deze slide heeft geen instructies

geriatrische revalidatiezorg
In dit verdiepende en verbredende keuzedeel komen twee taken aan de orde die specifiek zijn voor de GRZ-professional:
1) cliënt en mantelzorger ondersteunen, gericht op het bereiken van de revalidatiedoelen;
2) organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie als onderdeel van het multidisciplinaire team

Slide 51 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 52 - Video

Deze slide heeft geen instructies

nog vragen?

Slide 53 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies