14.3 Vervuiling (2021)


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les


Hoofstuk 14: 
Duurzaam leven

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
*Je weet wat de gevolgen van je afval zijn
*Je kan uitleggen waarom CO2 een probleem is
*Je kan het begrip natuurlijke broeikaseffect en versterkte broeikaseffect uitleggen
*Je kan benoemen wat je aan de bovengenoemde milieuproblemen zelf kan doen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippenlijst
-recycling-compost-hergebruik
-restafval-vuilverbrandingsinstallatie-vuilstort-zwerfafval
-fossiele brandstoffen-afvalgassen-uitstoot-luchtvervuiling-fijnstof-smog-verzuring-zure neerslag
-koolstofkringloop-natuurlijke broeikaseffect-versterkte broeikaseffect

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

14.3 Vervuiling 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Duurzame challenge
Deze periode ga je elke week een challenge doen die een steentje bijdraagt aan het behoud van de aarde. 

3e opdracht : Kijk deze week eens rond in je eigen leefomgeving. Wat zou je kunnen doen waardoor je minder afval maakt?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luchtvervuiling
- Smog
- Verzuring
- Broeikasgassen
- Fijnstof

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fijnstof: Natuurlijk (sahara, zeezout) en
door de mens (verbranding dieselmotoren)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 8 - Video

1.33 min
uitleg oorzaak ontstaan broeigassen
0

Slide 9 - Video

1.29 min
broeikaseffect en stijgen zeespiegel
0

Slide 10 - Video

0.57 min
effect verbranding op broeikaseffect
Hoe heet het proces waardoor
bomen en planten CO2 uit de lucht halen

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fotosynthese

                   +                      -->                       +
______________________________________________________
timer
0:30
Koolstofdioxide
Koolstofdioxide
Zuurstof
Zuurstof
Water
Water
Glucose
Glucose

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

noem een vorm van duurzame energie

Slide 13 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Fossiele Brandstoffen
Duurzame energie
Kern energie
Goed voor het milieu
CO2
wind energie
Uitlaatgassen
6 procent van onze energie is?
waterkrachtcentrale
Verbranden
Raakt op
Onuitputtelijk

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Broeikaseffect: natuurlijk
o.a.
- Methaan
- koolstofdioxide

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Versterkt broeikaseffect door:
Extra uitstoot koolstofdioxide door verbranding fossiele brandstoffen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 20 - Video

6.36 min
effect brandgansen voedsel
Verzuring
- stikstofoxide
- zwaveloxide
- ammoniak (ook stikstofverbinding)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verzuring
Wortelharen beschadigen
kalktekort
afname biodiversiteit: zeldzame soorten sterven uit

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

tolerentie-
grenzen

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar is de biodiversiteit het grootst
A
in een maisveld
B
in de betegelde achtertuin
C
in het bos

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze vorm van aantasting van het milieu noemen we
A
uitputting
B
vervuiling

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

14.3 (Huis)werk

M.14.3 opdr. 5, 6, 7, 10, 11, 15 , 16, 17, 18, 19, 20, 22 en 23

Verder werken aan PO invloed milieu op ontkiemen tuinkerszaadjes

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies