2.3 Verbranding

2.3 Verbranding
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

2.3 Verbranding

Slide 1 - Tekstslide

Aan het einde van de les ...

...weet je wat de drie voorwaarden zijn voor verbranding
...weet je wat een verbrandingsreactie is
...kun je een verbrandingsreactie opstellen hierbij de producten geven
...weet je wat een reagens is en kun je hiervan 3 voorbeelden noemen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is er nodig voor verbranding?
  • Brandbare stof
  • Voldoende Zuurstof
  • Ontbrandingstemperatuur

Slide 3 - Tekstslide

Branddriehoek
De drie voorwaarden voor het verlopen van een verbrandingsreactie

Slide 4 - Tekstslide

Hoe blus je een brand?
  • Water
  • Schuim
  • Brandstof wegnemen
  • Uitblazen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Explosieve verbranding
Een explosie is een snelle en heftige verbrandingsreactie

Extra voorwaarden voor explosie:
- Fijn verdeelde brandstof en zuurstof (in verhouding)
- Reactie waarbij heel veel warmte vrijkomt, en er gassen worden gevormd

Slide 8 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 9 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

bijvoorbeeld: 
brandstof methaan
 
CH4+O2

Slide 10 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zatenCH4+O2>CO2+H2O
CH4+2O2>CO2+2H2O
Kloppende reactievergelijking:

Slide 11 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide / water
CH4+2O2>CO2+2H2O

Slide 12 - Tekstslide

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- zuurstof
- element dat is verbrand

Slide 13 - Tekstslide

Oxiden

Slide 14 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 15 - Tekstslide

(On)volledige verbranding

Slide 16 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 17 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 18 - Tekstslide

Vraag:
Welke stoffen worden er gevormd bij de volledige verbranding van koolstofmonosulfide (CS)?

Slide 19 - Tekstslide

Welke stoffen worden er gevormd bij de volledige verbranding van koolstofmonosulfide (CS)?
A
H2O.....CO2
B
C.....S
C
CO2.....SO2
D
CO.....SO2

Slide 20 - Quizvraag

Vraag
Maak deze vraag alleen!!!

Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van propaangas C3H8 (g), en  maak deze kloppend. Vergeet de fase aanduiding ook niet (g), (l), (s), (aq)

Slide 21 - Tekstslide

Antwoord
Wissel je blaadje uit met je buurpersoon, je kijkt nu elkaars reactievergelijking na


Slide 22 - Tekstslide

Antwoord
Wissel je blaadje uit met je buurpersoon, je kijkt nu elkaars reactievergelijking na

C3H8(g) + 5 O2(g) --> 3 CO2(g) + 4 H2O(l)
- Voor iedere juiste stof op de juiste plek 1 punt
- Voor iedere juiste fase 0,5 punt
- Voor iedere juiste coëfficiënt 1 punt

Slide 23 - Tekstslide