Les 5 Dichtheid

Dichtheid
Paragraaf 2.4 - MAVO 2
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Dichtheid
Paragraaf 2.4 - MAVO 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige week...

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Massa en Volume
Massa -> maat voor de hoeveelheid stof -> weegschaal
Volume -> maat voor hoeveelheid ruimte -> Maatcilinder

Rechthoekig voorwerp: V = l x b x h

Onderdompelmethode
Onregelmatig voorwerp: V = Veind - Vbegin


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Lezen § 2.3

Maak de laatste vragen van § 2.3 1 t/m 20

Oefen online met vaardigheden bij § 2.3 (eenheden omrekenen)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Uitleggen wat de dichtheid van een stof is
 • Uitleggen waarom dichtheid een stofeigenschap is
 • Dichtheid bepalen aan de hand van volume en massa
 • Uitleggen waarom een stof zweeft, drijft of zinkt

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
Het geeft aan hoe zwaar 1 kubieke centimeter (cm3) van een bepaalde stof is. 


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschap Dichtheid
Perspex 1,2 g / cm³

Aluminium 2,7 g / cm³

Messing 8,5 g / cm³

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

pagina 70
Fomule Dichtheid
    


ρ (rho, spreek uit: ‘roo’) -> De dichtheid in g/cm3.

    m de massa in gram (g)
    V het volume in kubieke centimeter (cm3)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Driehoek-Truc

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rekenen met Dichtheid
dichtheid = massa / volume
 

massa = dichtheid x volume

volume = massa / dichtheid


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drijven, zinken, zweven
 • Stoffen met een kleinere dichtheid drijven
 • Stoffen met een grotere dichtheid zinken
 • Stoffen met gelijke dichtheid zwevenSlide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt een blokje van 150 cm3 en weegt 1702,5 gram.
Wat is de dichtheid?
Welke stof is dit?

Slide 14 - Open vraag

Volume = lengte x breedte x hoogte
5,0 x 6,0 x 5,0 = 150 cm³
dichtheid = massa / volume
1702,5 / 150 = 11,35 gram / cm³
Opzoeken pagina 70 -> Lood
Je hebt een blokje 15 cm³ van de stof goud. Goud heeft een dichtheid van 19,3 g/cm³.

Wat is de massa van het blokje goud?

Slide 15 - Open vraag

volume = 15 cm³
dichtheid = 19,3 g/cm³
massa = dichtheid x volume
19,3 x 15 = 289,5 gram

Je hebt een blokje van 540 gram. Het blokje heeft een dichtheid van 30 gram/cm³.

Wat is het volume?

Slide 16 - Open vraag

massa = 540 gram
dichtheid = 30 gram/cm³
volume = massa / dichtheid
540 / 30 = 18 cm³

Weerballon
 • Gas met hele kleine dichtheid --> Helium
 • Helium drijft op lucht
 • Meetinstrumenten naar 25 km hoogte


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Dichtheid is een stofeigenschap
Hoe zwaar 1 kubieke centimeter (cm3) van een bepaalde stof is.
 


Drijven, zinken, zweven

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Leren § 2.3 en § 2.4
 • Maak de laatste vragen van § 2.4 1 t/m 15
 • SO over massa, volume, dichtheid

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies