Les 5 Dichtheid

Dichtheid
Paragraaf 2.4 - HAVO 2
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Dichtheid
Paragraaf 2.4 - HAVO 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige week...

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Massa en Volume
Massa -> maat voor de hoeveelheid stof -> weegschaal
Volume -> maat voor hoeveelheid ruimte -> Maatcilinder

Rechthoekig voorwerp: V = l x b x h

Onderdompelmethode
Onregelmatig voorwerp: V = Veind - Vbegin


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Lezen § 2.3

Maak de laatste vragen van § 2.3 1 t/m 15

Oefen online met vaardigheden bij § 2.3 (eenheden omrekenen)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Uitleggen wat de dichtheid van een stof is
 • Uitleggen waarom dichtheid een stofeigenschap is
 • Dichtheid bepalen aan de hand van volume en massa
 • Uitleggen waarom een stof zweeft, drijft of zinkt

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dichtheid
Het geeft aan hoe zwaar 1 kubieke centimeter (cm3) van een bepaalde stof is. 


Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschap Dichtheid
Perspex 1,2 g / cm³

Aluminium 2,7 g / cm³

Messing 8,5 g / cm³

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

pagina 59
Fomule Dichtheid
    


ρ (rho, spreek uit: ‘roo’) -> De dichtheid in g/cm3.

    m de massa in gram (g)
    V het volume in kubieke centimeter (cm3)

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Driehoek-Truc

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rekenen met Dichtheid
dichtheid = massa / volume
 

massa = dichtheid x volume

volume = massa / dichtheid


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drijven, zinken, zweven
 • Stoffen met een kleinere dichtheid drijven
 • Stoffen met een grotere dichtheid zinken
 • Stoffen met gelijke dichtheid zwevenSlide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt een blokje van 5,0 bij 6,0 bij 5,0 cm en weegt 1702,5 gram.
Wat is de dichtheid?
Welke stof is dit?

Slide 14 - Open vraag

Volume = lengte x breedte x hoogte
5,0 x 6,0 x 5,0 = 150 cm³
dichtheid = massa / volume
1702,5 / 150 = 11,35 gram / cm³
Opzoeken pagina 59 -> Lood
Je hebt een blokje 15 cm³ van de stof goud. Goud heeft een dichtheid van 19,3 g/cm³.

Wat is de massa van het blokje goud?

Slide 15 - Open vraag

volume = 15 cm³
dichtheid = 19,3 g/cm³
massa = dichtheid x volume
19,3 x 15 = 289,5 gram

Je hebt een blokje van 540 gram. Het blokje heeft een dichtheid van 30 gram/cm³.

Wat is het volume?

Slide 16 - Open vraag

massa = 540 gram
dichtheid = 30 gram/cm³
volume = massa / dichtheid
540 / 30 = 18 cm³

Weerballon
 • Gas met hele kleine dichtheid --> Helium
 • Helium drijft op lucht
 • Meetinstrumenten naar 25 km hoogte


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Dichtheid is een stofeigenschap
Hoe zwaar 1 kubieke centimeter (cm3) van een bepaalde stof is.
 


Drijven, zinken, zweven

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Leren § 2.3 en § 2.4
 • Maak de laatste vragen van § 2.4 1 t/m 12
 • SO over massa, volume, dichtheid

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies