Propagandatechnieken herkennen en benoemen

Propagandatechnieken herkennen en benoemen
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Propagandatechnieken herkennen en benoemen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je propagandatechnieken herkennen en benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het leerdoel en leg uit wat er van de leerlingen wordt verwacht.
Wat weet je al over propagandatechnieken?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is propaganda?
Propaganda is informatie die wordt verspreid om de mening van mensen te beïnvloeden.

Slide 4 - Tekstslide

Definieer propaganda en gebruik een voorbeeld om het te verduidelijken.
Emotionele appèl
Een propagandatechniek waarbij gevoelens worden gebruikt om de doelgroep te beïnvloeden.

Slide 5 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van advertenties die gebruik maken van emotionele appèl.
Angst zaaien
Een propagandatechniek waarbij de doelgroep wordt bang gemaakt voor iets.

Slide 6 - Tekstslide

Gebruik een voorbeeld om angst zaaien te verduidelijken.
Testimonials
Een propagandatechniek waarbij beroemdheden of experts worden gebruikt om een product of idee te promoten.

Slide 7 - Tekstslide

Laat voorbeelden zien van advertenties die gebruik maken van testimonials.
Bandwagon effect
Een propagandatechniek waarbij de doelgroep wordt aangemoedigd om mee te doen omdat 'iedereen het doet'.

Slide 8 - Tekstslide

Gebruik een voorbeeld om het bandwagon effect te verduidelijken.
Zwart-wit denken
Een propagandatechniek waarbij complexe problemen worden teruggebracht tot twee keuzes.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit wat zwart-wit denken is en gebruik een voorbeeld om het te verduidelijken.
Stereotypering
Een propagandatechniek waarbij een groep mensen wordt afgeschilderd op basis van een stereotype.

Slide 10 - Tekstslide

Gebruik een voorbeeld om stereotypering te verduidelijken.
Slogan
Een korte, pakkende zin die blijft hangen.

Slide 11 - Tekstslide

Leg uit wat een slogan is en laat voorbeelden zien.
Herhaling
Een propagandatechniek waarbij dezelfde boodschap steeds weer wordt herhaald.

Slide 12 - Tekstslide

Leg uit hoe herhaling kan worden gebruikt in propaganda en laat voorbeelden zien.
Propaganda in de media
Laat voorbeelden zien van propaganda in nieuws, advertenties, films en televisieprogramma's.

Slide 13 - Tekstslide

Leg uit dat propaganda overal in de media kan voorkomen en dat het belangrijk is om kritisch te blijven.
Oefenen
Laat verschillende advertenties zien en vraag de leerlingen om de propagandatechnieken te herkennen en te benoemen.

Slide 14 - Tekstslide

Geef de leerlingen de tijd om samen te werken en de technieken te identificeren.
Klassendiscussie
Praat met de klas over de propagandatechnieken die ze hebben geïdentificeerd en hoe deze technieken worden gebruikt om de mening van mensen te beïnvloeden.

Slide 15 - Tekstslide

Leid een discussie om ervoor te zorgen dat de leerlingen begrijpen hoe propaganda werkt en waarom het belangrijk is om het te herkennen.
Huiswerk
Zoek een voorbeeld van propaganda in de media en schrijf op welke propagandatechnieken er worden gebruikt.

Slide 16 - Tekstslide

Geef de leerlingen de tijd om hun huiswerk te voltooien en moedig hen aan om kritisch te blijven bij het bekijken van advertenties en nieuws.
Samenvatting
Propaganda is informatie die wordt verspreid om de mening van mensen te beïnvloeden. Er zijn verschillende propagandatechnieken, zoals emotionele appèl en angst zaaien.

Slide 17 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en controleer of de leerlingen het leerdoel hebben bereikt.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 18 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 19 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 20 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.