H6.1 Warmte en temperatuur

Hoofdstuk 6
6.1 Warmte & Temperatuur
Ga rustig zitten
Telefoon in tas

Jas uit
Schrift & rekenmachine nodig
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6
6.1 Warmte & Temperatuur
Ga rustig zitten
Telefoon in tas

Jas uit
Schrift & rekenmachine nodig

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen 6.1

Je kunt:

 • 4 elektrische warmtebronnen noemen die je in huis of op school gebruikt.
 • Het energie-stroomdiagram van een elektrische warmtebron tekenen en toelichten.
 • Berekenen hoeveel warmte een elektrische warmtebron in een bepaalde tijd levert.
 • Het verband tussen temperatuur en tijd meten en weergeven in een diagram.
 • Het verband tussen temperatuur en warmte bepalen en weergeven in een diagram. 

Slide 2 - Tekstslide

Warmte of temperatuur
Warmte
Warmte is energie waarmee je de temperatuur kan veranderen.
Temperatuur
Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

kun jij een elektrische warmtebron noemen die je in huis of op school gebruikt?

Slide 5 - Woordweb

Warmtebronnen
Een warmtebron is alles waar warmte vanaf komt.
Links een paar voorbeelden.

Slide 6 - Tekstslide

Energie-stroom diagram
Diagram waarin een energieomzetting wordt weergegeven:
Links soort energie die apparaat opneemt(verbruikt)
rechts soort energie die apparaat afstaat(levert)

Slide 7 - Tekstslide

Warmte berekenen

Omdat een elektrische bron alle energie omzet in warmte , kun je de hoeveelheid warmte berekenen met: Q =E = P x t


Q = Warmte in Joule

E = Elektrische energie

P = Vermogen in Watt

T = Tijd in seconde

Slide 8 - Tekstslide

Energieverbruik

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

 • Q = E = P x t
 • P = 1600 W
 • t = 10 min = 600 s
 • Q = 1600 x 600 = 
 •     = 960 000 J
 •     = 960 kJ

Slide 11 - Tekstslide

Temperatuur-tijddiagram
Temperatuur-warmtediagram

Slide 12 - Tekstslide

Aan de slag
Lees 6.1 goed door
&
Maak opgaven
1-2-4-6-9
(schrijf berekeningen voluit op)

Slide 13 - Tekstslide