§ 1 Planeten, namen en maten

§ 1 Planeten, namen en maten
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvmbo g, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

§ 1 Planeten, namen en maten

Slide 1 - Tekstslide

Ons zonnestelsel

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Wat is een planeet?
Je mag een hemellichaam alleen maar planeet noemen als
:

         • het zich bevindt in een baan rond een ster,
         • het een atmosfeer heeft,
         • het de omgeving van haar baan ‘schoongeveegd’ heeft,
         • het nagenoeg rond is.
 

Slide 4 - Tekstslide

Waarom kunnen we planeten zien?
Planeten geven zelf geen licht.

Slide 5 - Woordweb

Hoeveel planeten zijn er?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Bedenk een ezelsbruggetje om de volgorde van de planeten te onthouden.
Voorbeeld:

Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Nieuwe Pyjama.

Slide 10 - Tekstslide

Planeten in de oudheid

Men beschouwde in de Griekse Oudheid de aarde als het middelpunt
waaromheen alles bewoog.

Pas in 1543 werd door Copernicus een boek geschreven waarin hij niet de
aarde maar de zon in het middelpunt van ons zonnestelsel plaatste.

Slide 11 - Tekstslide

Planeetnamen en dagen

Zelfs de namen van de dagen van de week zijn in verschillende talen van ons
zonnestelsel afgeleid. De namen van de dagen in het Latijn staan hieronder. 

a. Zet de namen van de bijbehorende bij de Romeinen bekende planeten
    eronder.
b. Zet de namen van de dagen in het Frans daar weer onder.     
        dies solis – dies lunae – dies martis – dies mercurii – dies jovis – dies veneris – dies saturni

a.

b.

Slide 12 - Tekstslide

Binnenplaneten 
Mercurius en Venus worden binnenplaneten genoemd.

a. Leg uit waarom.

b. Leg uit dat de temperatuur op deze beide planeten hoger zal       zijn dan op
de aarde.  

Slide 13 - Tekstslide

Planetarium
Een planetarium is een koepel waarin de nachtelijke sterrenhemel wordt geprojecteerd. 
Oorspronkelijk was een planetarium een mechanisch schaalmodel van het zonnestelsel. 
In 1924 ontstond het eerste planetarium dat gebruikmaakte van lichtprojectie.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Geocentrisch en heliocentrisch wereldbeeld 
Geocentrisch wereldbeeld:
Stelsel, waarin de aarde centraal staat 
(«geo» is Grieks en betekent «aarde»).

Heliocentrisch wereldbeeld:
Stelsel waar niet de aarde
maar de zon staat dus centraal in het zonnestelsel.   
(«helios» betekent «zon»). 

Slide 16 - Tekstslide

Waarom is de maan geen planeet?

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Video

Hoeveel planeten zijn er?
A
11
B
9
C
10
D
8

Slide 19 - Quizvraag

Hoe ver ligt mars van de zon af
A
228miljoen km
B
123miljoen km
C
345 miljoen km
D
890 miljoen km

Slide 20 - Quizvraag

Welke planeet heeft een ring om zich heen
A
Mars
B
Saturnus
C
Jupiter
D
Neptunus

Slide 21 - Quizvraag

Welke planeten liggen het dichtste bij de aarde
A
Mars en jupiter
B
Venus en mars
C
Zon en neptunes
D
Jupiter en saturnus

Slide 22 - Quizvraag

wat voor planeet is jupiter?
A
gewone planeet
B
een planeet van kleine stukjes steen
C
gasplaneet
D
een ster

Slide 23 - Quizvraag

Hoe is alles begonnen volgens de wetenschap?
A
Met de oerknal
B
Met steen
C
Met een cel
D
Met gas

Slide 24 - Quizvraag

hoe heet de eerste hond in de ruimte
A
isek
B
laika
C
pluto
D
defro

Slide 25 - Quizvraag

wat was het eerste dier op mars
A
hond
B
kat
C
vlieg
D
konijn

Slide 26 - Quizvraag

Welke planeet staat het meest ver van de zon?
A
Mercurius
B
De aarde
C
Neptunus
D
Saturnus

Slide 27 - Quizvraag

Hoe noemen we de tijd die een planeet nodig heeft om om de zon te draaien?
A
Omlooptijd
B
Omwentelingstijd

Slide 28 - Quizvraag

Huiswerk volgende les
             

             Leren paragraaf 1 SaLVO  Planeten en leven
             Maken opdrachten paragraaf 1   

Slide 29 - Tekstslide