HS 8.2 deel 2

Vervolg 8.2
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Vervolg 8.2

Slide 1 - Tekstslide

Het aardmagnetisch veld
 • De aarde is vergelijkbaar met een grote staafmagneet
 • De noordpool bevindt zich op Antarctica
 • De zuidpool bevind zich op de Noordpool
 • Er is een verschil tussen geografische Noordpool en de magnetische zuidpool

Slide 2 - Tekstslide

Magnetisch veld hoefijzer magneet
 • In een stroomspoel en tussen de benen van een hoefijzermagneet zijn de magnetische veldlijnen evenwijdig.
 • We spreken dan van een homogeen magnetisch veld

Slide 3 - Tekstslide

Magnetisch veld stroomspoel
 • De veldlijnen van een spoel zijn gesloten lijnen zonder begin- of eindpunt
 • Bij een stroomspoel bepaal je de richting van het magneetveld binnen de spoel met de rechterhandregel

Slide 4 - Tekstslide

Magnetisch veld stroomspoel: de rechterhandregel
 • De gekromde vingers van je rechterhand wijzen in de draairichting van de elektrische stroom door de windingen. je uitgestoken duim geeft de richting aan van de magnetische veldlijnen binnen de spoel

Slide 5 - Tekstslide

Magnetisch veld rechte stroomdraad
 • Een enkele rechte stroomdraad heeft ook een zwak magneetveld.
 • De veldlijnen om een rechte draad zijn gesloten lijnen zonder begin of einde. 
 • Er is geen sprake van polen

Slide 6 - Tekstslide

Magnetisch veld rechte stroomdraad
 • Een stroomdraad heeft geen noord- en zuidpool
 • Rechterhandregel rechte stroomdraad:
 • De wijst in de richting van de elektrische stroom en de vingers geven de richting aan van het magnetisch veld om de stroomdraad.

Slide 7 - Tekstslide

Magnetische veldsterkte
 • De grootte van het magnetische veld wordt aangegeven door de grootheid magnetische veldsterkte B (vectorgrootheid)
 • De bijbehorende eenheid is de Tesla (T)
 • Enkele veldsterktes:
 • Magnetisch veld aarde: 4,8*10-5 T
 • Pool staafmagneet: 0,1 T
 • MRI-scanner:  5 T
 • sterkste door mensen gemaakte magneten: 100 T
 • neutronensterren: 1 gigatesla

Slide 8 - Tekstslide

Magnetische veldsterkte
 • Hoe groter de magnetische veldsterkte hoe dichter de veldlijnen naast elkaar worden getekend. 
 • Dichtbij de draad is de veldsterkte het grootst: veldlijnen het dichtst bij elkaar.

Slide 9 - Tekstslide

Geen netto magnetische kracht in een homogeen veld
 • Homogeen magnetisch veld:  de magnetische veldlijnen zijn overal evenwijdig en de magnetische veldsterkte is overal gelijk.
 • Dit geldt voor het magnetisch veld binnen een spoel
 • Als er een kompasnaaldje in een homogeen veld wordt geplaatst, dan is de kracht op de ene pool even groot als de kracht op de andere pool

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video