Examentraining HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 6
MEETKUNDE
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 4

In deze les zitten 38 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

HOOFDSTUK 6
MEETKUNDE

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

wat gaan we doen?

herhaling hoofdstuk 6 

oefenen met examenopgavenSlide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe pak je een opgave aan?arceren belangrijke info, instructiewoord en afronden op...

wat is de vraag? (wat is gevraagd)

welke informatie heb ik? (wat is gegeven)

welke oplossingsstartegie ga ik gebruiken?

berekening

afronden en eenheid

heb ik antwoord gegeven op de vraag? CHECK!!!!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lijnen
-lijnen a en b staan loodrecht op elkaar (maken een rechte hoek),
-lijnen b en c zijn evenwijdig aan elkaar (snijden elkaar nooit)

-bij het tekenen van de lijnen gebruik je de geodriehoek

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeken

Een hoek heeft een hoekpunt en twee benen.
Bij het hoekpunt staat een hoofdletter

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeken
er zijn 4 soorten hoeken:

A: een rechte hoek
B: een scherpe hoek <
C: een stompe hoek  >        en <
D: een gestrekte hoek
90°
90°
90°
180°
180°

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeken tekenen en meten

Hoeken kan je met een geodriehoek of een koershoekmeter tekenen en meten.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kijkhoek
De kijklijnen zijn de lijnen vanaf het middelpunt tussen de ogen, langs de randen van het raam. 
De kijkhoek is de hoek tussen de twee kijklijnen. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Driehoek tekenen
Kan op 3 manieren:
- 3 zijden gegeven ( met de passer)
-2 zijden en 1 hoek gegeven (met een geodriehoek)
-1 zijde en 2 hoeken gegeven (met een geodriehoek) zie het plaatje hiernaast

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Koers
Een windroos heeft 16 windstreken (bv N, NNO, NO, ONO, O)
En onderverdeling in graden
Noord =      Oost =

Als gevraagd wordt om een koers, geef je antwoord dan in graden.


90°
0°

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kaart en schaal
Schaal 1:500.000 betekent 
1 cm op de kaart is 500.000 cm in het echt dus 
1 cm op de kaart = 5 km in het echt

Vuistregel:
afstand over de weg = 1,2 x afstand hemelsbreed

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eigenschappen van vlakke figuren

Zorg dat je de figuren met eigenschappen kent en kan herkennen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lijnsymmetrie 
(de rode lijnen zijn de symmetrieassen)
Zorg dat je de figuren met eigenschappen kan herkennen

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Symmetrie
Bij draaisymmetrie kan je een figuur om het middelpunt draaien en komt het op zichzelf terecht.  Bij de figuur hiernaast is de kleinste draaiboek 45'

Bij evenwijdige lijnen kan je schuifsymmetrie toepassen. Omdat overstaande hoeken gelijk zijn geldt hier:
S1=S3=R1=R3  en  S2=S4=R2=R4Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit het?
hoek berekenen -> hoekensom/goniometrie/gelijkvormigheid/schuifsymmetrie

zijde berekenen -> Pythagoras/goniometrie

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit het ook alweer: de (verkorte) stelling van Pythagoras
kz
kz
lz
_________________+
5
12
?
25
144
169
PR=169=13
lz=(rhz2+rhz2)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit het ook alweer: de (verkorte) stelling van Pythagoras
kz
kz
lz
_________________+
6
?
10
36
64
100
DF=64=8
100-36
rhz=(lz2rhz2)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

w
C
A
B
vanuit LC : 
AB is de overstaande zijde, 
AC is de aanliggende zijde
vanuit LB 
AC is de overstaande zijde, 
AB is de aanliggende zijde
BC is altijd de schuine zijde 
(tegenover de rechte hoek)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SOS CAS TOA

sin=schuinezijdeoverstaandezijde
sinus, cosinus en tangens ronden we af op 3 decimalen
cos=schuinezijdeaanliggendezijde
tan=aanliggendezijdeoverstaandezijde
SOS
CAS
TOA

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zijde berekenen als de hoek bekend is
C
A
B
15 cm
35°
?
tanB=AO
tan35=15?
2=36
?=tan3515
de '6' moet je weten 
dus '2x3' 
tan3515=10,5
AC = 10,5 cm

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


33a. Bereken hoek A en hoek C. Welke is dichter bij 36o

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Linkerdak helft:
                                   
                                   Dus hoek A is ongeveer 41o
T=AO
tanA=ABBD
tanA=2,402,10
A=tan1(2,402,10)=41,185...

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

rechterdak helft:
                                   
                                   Dus hoek C is ongeveer 36o
T=AO
tanC=BCBD
tanC=2,902,10
C=tan1(2,902,10)=35,909...

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


33a. Bereken hoek A en hoek C. Welke is dichter bij 36o
           Hoek A is ongeveer 41o en hoek C is ongeveer 36o
           Dus de rechterdakhelft is beter geschikt.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

33b. 
In driehoek ACD weten we 2 hoeken                                            en 
                                                                                                 (hoekensom driehoek ACD)

Dus 
D12=ADC
A=41,185...
C=35,909...
ADC=180    A          C
=18041,185...35,909...=102,904....
D12=ADC1030

Slide 30 - Tekstslide

Kan op verschillende manieren. Dit is de kortste. (die ik kan vinden)

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oppervlakte


21zijdebijbehorendehoogte
Driehoek:
Parallellogram:
Cirkel:
zijdebijbehorendehoogte
(Omtrek cirkel):
πstraal2
2πstraal

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vergrotingsfactor

vergrotingsfactor=lengteorigineellengtebeeld
vergrotingsfactor=3inhoudorigineelinhoudbeeld
vergrotingsfactor=opporigineeloppbeeld

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vergrotingsfactor

oppbeeld=vergrotingsfactor2opporigineel
inhbeeld=vergrotingsfactor3inhorigineel

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OEFENEN
opgave konijnenhok
blz. 208 Poort
blz. 206 Prisma
blz. 200 Piramide
blz. 198 Uitschuifcaravan

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zelf aan de slag

opgave 16 t/m 19 van 2017 - 1 -> tuinbank


opgave 5 t/m 8 van 2016 - 1 -> balk

opgave 24 t/m 27 van 2016 - 1 -> skispringen


opgave 9 t/m 11 van 2016 - 2 -> vertical swing

opgave 15 t/m 18 van 2016 - 2 -> driehoek in kubus

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
1:00

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Succes met leren

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies