2Kader - Ch4 - lesson 1

Bloopers and blunders
Chapter 4 - Lesson 1
This chapter is about bloopers and blunders. 

You need your workbook A,
notebook, a pen and this lesson up
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Bloopers and blunders
Chapter 4 - Lesson 1
This chapter is about bloopers and blunders. 

You need your workbook A,
notebook, a pen and this lesson up

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bloopers and blunder
what do you think of?

Slide 2 - Woordweb

Schrijf zoveel mogelijk Engelse woorden op die jij aan het hoofdstuk kunt linken. 
What are bloopers and blunders?
Have you ever had a blooper or blunder?

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In which TV show are bloopers and blunders the focus of? Do you like these shows?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

How are we going to work?
 We are going to work in your workbook A, notebook and online! 
Make notes through the videos, ask questions through Magister berichten and make the exercises in your book and in this lesson up! 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesson goals
1. You know the difference between an adjective (bijvoegelijk naamwoord) and an adverb (bijwoord)
2. You know how to form adverbs 
3. You know what the function of an adverb is

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Time for grammar p. 99 in your book: 
Adverbs of manner

Look at the sentences, how do children do their housework?
  • Suzy makes her bed quickly
  • Toby sets the table slowly & carefully
  • Suzy tidies her room regularly


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Adverbs of Manner p. 99 
Adjective: describes a noun  (= zelfstandig naamwoord)
Adverb: describes a verb (=werkwoord)
(Het bijwoord geeft aan hoe iets gebeurd of hoe iemand iets doet) 

Peter is slow >>> Peter does things slowly
Anne is loud >>> Anne speaks loudly


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Adverbs of Manner p. 99
How to form adverbs (bijwoorden): 
  • bijvoegelijk naamwoord + lyloudly, slowly
  • als een woord eindigt op -y (happy), verander je deze in -i + ly (She dances happily)
  • Sommige adverbs veranderen niet van form: hard, fast, right, wrong, late
  • Adverb for good is well dit is een onregelmatige vorm 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

What is the difference between an adverb (bijwoord) and an adjective (bijvoegelijknw)?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Adjectives and adverbs
The garden is .....
A
beautifully
B
beautiful

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Adjectives and adverbs
She sings.....
A
beautiful
B
beautifully

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Adjectives and adverbs
She skates ....
A
fastly
B
fast

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Exercises
Make ex.3, 4, 5, 6 and 7 starting on p. 95
Make the things to do on p. 98 

Learn p. 99! 

Check the exercises through the answersheet 
in magister > berichten 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

What have you learned from this lesson? Write down 2 things

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Add a picture of the exercises that you have made!

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Are there questions about this lesson?
Think of the grammar

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Good job
You have finised your first online English lesson! 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies