cross

gedrag H4

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
biologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Ik heb zin om iets te leren over het onderwerp gedrag
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 2 - Poll

begrippen 2.3

Ethologie                         Gedragsketen
Gedrag                              Balts
Adequaat gedrag        Voortplantingsgedrag
Handelingen                 Subsystemen
Gedragselementen    Broedzorg
Respons                           Ethogram
Black box                        Protocol
Gedragssysteem

Slide 3 - Tekstslide

Ethologie = gedragsleer
Een van de grondleggers van deze wetenschap is de Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen (Meeuwen en Stekelbaarsjes). In latere jaren zien we Jan van het Hooff ( chimpansees) Frans de Waal en Otto Adang als belangrijke Nederlandse wetenschappers in deze discipline

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

 • Interne en externe prikkels, adequate prikkels, receptoren sta
 • Gedragssyteem en gedragsketen, ethogram en protocol
 • Motivatie, periodieke invloeden, sleutelprikkels, supranormale prikkels
 • Leerprocessen (gewenning, inprenting, imitatie, conditionering, inzicht)
 • Sociaal gedrag (balts, territoriumgedrag, conflictgedrag, rangorde, staten)
 • Gedrag bij mens, aangeboren en aangeleerd gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Gedrag
 • Alle waarneembare activiteiten van een dier of mens
 • Prikkels zijn invloeden uit milieu, zorgen voor ontstaan impulsen in zintuigcellen
 • Spieren en klieren zijn effectoren van de respons

Slide 9 - Tekstslide

Wat is gedrag?
A
Alles wat een mens of dier doet
B
lopen, iets pakken, lachen
C
spieren die werken
D
planten die water opnemen

Slide 10 - Quizvraag

In je bed lezen, is gedrag
A
Goed
B
Fout

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Video

Ethologie
 • Objectief
 • Ethogram en protocol
 • Gedragssysteem: handelingen met gemeenschappelijk doel
 • Gedragsketen: effect van een handeling leidt tot volgende handeling

Slide 13 - Tekstslide


Wat is ethologie?

A
Het bestuderen van gedrag
B
Het be√Įnvloeden van gedrag
C
Het gedrag van dieren veranderen
D
Het gedrag van mensen veranderen

Slide 14 - Quizvraag

Maxime en Zolikha kiezen één bepaalde chinchilla uit en noteren vijf minuten lang, elke vijf seconden, welk gedrag dit dier vertoont. Hun resultaten staan in tabel 2.

Hoe wordt tabel 2 genoemd?
A
ethogram
B
practicum
C
protocol

Slide 15 - Quizvraag

Maken de opdrachten 25 t/m 28

Slide 16 - Tekstslide

Basisstof 4
Motivatie, periodieke invloeden, biologische klok
Voortplantingsprikkel, sleutelprikkels, supranormale prikkels

Slide 17 - Tekstslide

Hoe wordt gedrag veroorzaakt?

 

- Een dier reageert op prikkels uit de omgeving (uitwendige factoren). Die de prikkels die worden opgevangen worden de belangrijke geselecteerd.

- Inwendige factoren spelen ook een rol (honger, dorst, moeheid enz.). Als deze een kans bepalen dat een bepaald gedrag wordt uitgevoerd zijn het motiverende factoren.

Slide 18 - Tekstslide

- Motivatie (drang) = bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag (word be√Įnvloed door het hormoon- en zenuwstelsel).

- b (de daglengte) heeft bij veel dieren invloed op de voortplanting (bijv. bij vogels ontstaan onder invloed van de toenemende hoeveelheid licht impulsen, waardoor de hypofyse word aangezet tot het afgeven van hormonen).

- Bij amfibie√ęn worden deze processen ook door temperatuur be√Įnvloed.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Sleutelprikkel
Supranormale prikkel

Slide 22 - Tekstslide

Een prikkel die leidt tot een reactie heet:
A
Gedrag
B
Handeling
C
Prikkel
D
Signaal

Slide 23 - Quizvraag

Spreeuwenjongen die pas uit het ei gekomen zijn, hebben hun ogen nog dicht. Wanneer een ouder op het nest landt, sperren ze onmiddellijk hun bek open.

Wat is de uitwendige prikkel voor dit gedrag van de spreeuwenjongen?
A
honger
B
het bewegen van het nest
C
het ruiken van de worm
D
het zien van de ouder

Slide 24 - Quizvraag

Basisstof 5
Leerprocessen, inprenting, gevoelige periode, gewenning, conditionering, proefondervindelijk, trial and error, geconditioneerde reflex, Skinner-box,
imitatie, inzicht

Slide 25 - Tekstslide

Leerprocessen
 • Gewenning
 • Inprenting
 • Imitatie
 • Conditionering (trial and error, geconditioneerde reflex en beloning)
 • Inzicht

Slide 26 - Tekstslide

Aangeboren en aangeleerd

Aangeboren gedrag wordt via genen van ouders op kind doorgegeven. Dit gedrag levert een grotere overlevingskans voor dit individu op bij interne en externe prikkels. Het nadeel van erfelijk gedrag is dat het star is en in onverwachte situatie niet altijd effectief.

Door leerprocessen wordt dit aangeboren gedrag aangepast aan veranderende omstandigheden en dit gedrag is duurzaam 

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

proefondervindelijk leren heet ook wel
A
gewenning
B
imitatie
C
trial and error

Slide 32 - Quizvraag

Gedrag bij mensen kan

1. zijn aangeleerd
2. worden bepaald door erfelijke factoren
A
1 . Waar 2. Niet waar
B
1 . Niet waar 2. Waar
C
Beide niet waar
D
Beide waar

Slide 33 - Quizvraag

Wat is inprenting
A
leren door straffen en belonen
B
leren in een gevoelige periode
C
leren van soortgenoten
D
leren door trial and error

Slide 34 - Quizvraag

door gewenning (meerdere antwoorden mogelijk)
A
ga je minder reageren op prikkels
B
leer je door fouten te maken
C
leer je in een gevoelige periode
D
schrik je niet meer van je docent

Slide 35 - Quizvraag

conditioneren kent de volgende twee vormen
A
klassiek
B
imitatie
C
gewenning
D
operant

Slide 36 - Quizvraag

Inprenting
gewenning
proefondervinderlijk leren
inzicht
imitatie
conditioneren
leren in een gevoelige periode
oplossingen combineren
nadoen
trial and error
niet meer reageren
gedrag verandering

Slide 37 - Sleepvraag

Basisstof 6
Sociaal gedrag, signalen, communiceren, geritualiseerd gedrag, bronst, territoriumgedrag, dreiggedrag, overspronggedrag, conflictgedrag, rangorde, pikorde, imponeergedrag, verzoeningsgedrag, staten, 

Slide 38 - Tekstslide

Sociaal gedrag
 • Balts
 • Territoriumgedrag
 • Conflictgedrag
 • Rangorde
 • Staten (insecten)

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video

Basisstof 7
Menselijk gedrag, moreel bewustzijn
Aangeboren en aangeleerd
Leervermogen, communicatie
Normen, waarden en cultuur

Slide 41 - Tekstslide

0

Slide 42 - Video

Slide 43 - Video