Mens en omgeving hoofdstuk 6

Mens en omgeving
Hulpmiddelen, technologie en veiligheid.
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Mens en omgeving
Hulpmiddelen, technologie en veiligheid.

Slide 1 - Tekstslide

Doelen:
De leerling weet welke hulpmiddelen er voor de verschillende doelgroepen zijn.
De leerling weet waar je op moet letten bij een veilige omgeving.
De leerling weet wat ergonomie, domotica en robotica is.
De leerling kan de voor- en nadelen opnoemen van technologische ontwikkelingen.

Slide 2 - Tekstslide

hulpmiddelen in de zorg of thuis
welke ken jij al?

Slide 3 - Woordweb

Hulpmiddelen:
Doel:
veiligheid, langer zelfstandig kunnen wonen en helpen.

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeelden van aanpassingen in een huis
Voorbeelden van hulpmiddelen

Slide 5 - Sleepvraag

Veilige omgeving:
Op iedere werkplek is een veilige omgeving weer anders.
Kinderopvang = anders dan een verzorgingshuis.

Slide 6 - Tekstslide

Ergonomie: 
Ergonomie = verstandig omgaan met je lichaam, letten op een goede houding

Slide 7 - Tekstslide

wat is het belangrijkste bij ergonomisch werken?
A
draag de juiste kleding
B
is de omgeving veilig waar je werkt
C
werkzaamheden afwisselen
D
voorkom overbelasting met je lichaam

Slide 8 - Quizvraag

Arbowet:
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 9 - Tekstslide

ERGONOMIE
Ergonomie: Verplaatsen van personen in de zorg is het grootste probleem.  Zorg hierbij voor een goede houding en gebruik hulpmiddelen, zodat je geen problemen krijgt met schouder, rug en armen.
Wat betekent de Arbowet?

Slide 10 - Tekstslide

Wat wil de overheid met de ARBO wet voorkomen?
A
Schade aan de gezondheid
B
Meer werkgelegenheid
C
Schade aan het bedrijf
D
Meer bedrijven

Slide 11 - Quizvraag

Wat betekent de afkorting ARBO in ARBO- wet?
A
Arbeidsontwikkeling
B
Arbeidsontslag
C
Arbeidsvoorwaarden
D
Arbeidsomstandigheden

Slide 12 - Quizvraag

Welke eisen mag je volgens de ARBO-wet stellen aan je werkgever?
A
Goede temperatuur en luchtvochtigheid
B
Goede werkhoogte
C
Geen geluidsoverlast
D
Alle drie zijn goed

Slide 13 - Quizvraag

Domotica:
Wat is dat?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Domotica
Domotica is gebruik maken van elektronische aanpassingen in een woning en woonomgeving van een bewoner.

 
Een aantal vormen van domotica in de zorg:
Deuren die automatisch openen en sluiten.
Alarmknop.
Middels domotica kan ook medicatie begeleid worden.

Slide 16 - Tekstslide

Wat is een voordeel van domotica voor mensen die lichamelijk beperkt zijn?

Slide 17 - Open vraag

Wat is een nadeel van domotica voor mensen die lichamelijk beperkt zijn?

Slide 18 - Open vraag

Voor- en nadelen domotica
Voordelen"
Mensen kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
Kostenbesparing in de zorg (er is minder personeel nodig).
Het zorgt voor vermindering van gevoelens van eenzaamheid.
Het biedt ondersteuning voor het personeel.
Nadelen
Storingen in de techniek kan zorgen voor geen of verkeerde meldingen.
Verlies van privacy.
Is een zuster in de buurt niet fijner dan een camera?
De stroom kan uitvallen.
Langere tijd tussen alarm en alarmopvolging


Slide 19 - Tekstslide

Robotica:
Wat is dat?

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Video

Robotica
De ontwikkeling van robots die in de zorg worden ingezet is in volle ontwikkeling.

Slide 22 - Tekstslide