kracht en beweging Havo/vwo 3

hoofdstuk  kracht en beweging
Je bepaalt de afgelegde afstand uit een (v,t)-diagram en de snelheid uit een (s,t)-diagram.
Je rekent met de formule voor de gemiddelde snelheid.
Je berekent de resulterende kracht bij meerdere krachten langs één lijn.
Je gaat aan de hand van de resulterende kracht of een (v,t)-diagram na of er een versnelling of vertraging is.
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

hoofdstuk  kracht en beweging
Je bepaalt de afgelegde afstand uit een (v,t)-diagram en de snelheid uit een (s,t)-diagram.
Je rekent met de formule voor de gemiddelde snelheid.
Je berekent de resulterende kracht bij meerdere krachten langs één lijn.
Je gaat aan de hand van de resulterende kracht of een (v,t)-diagram na of er een versnelling of vertraging is.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Resulterende kracht

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Bewegen:


Er bestaan drie soorten bewegingen.

  1. eenparige beweging (constante beweging)
  2. versnelde beweging
  3. vertraagde  beweging

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


 Een eenparige beweging

- snelheid blijft  gelijk.
-steeds dezelfde afstand afgelegd.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Een vertraagde beweging
- snelheid neemt af.
- er wordt steeds minder afstand afgelegd (per seconde of uur).

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een versnelde beweging
- snelheid neemt  toe.
- wordt er meer afstand afgelegd (per seconde of uur)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

v,t diagram 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Van snelheid naar afstand:
De oppervlakte onder de snelheid tijd grafiek geeft de afstand.


Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De snelheid van geluid.
Met deze formule bereken je de afstand die het geluid heeft afgelegd.
afstand = snelheid x tijd
snelheid = afstand : tijd
tijd = afstand : snelheid.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

afstand-tijd-diagram

In een afstand-tijd-diagram zie je het verband tussen de afstand en de tijd die iets aflegt.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Snelheid
Bestaat uit Afstand en Tijd
Je deelt de afstand door de tijd (afstand/tijd)


Grootheid
Symbool
Eenheid
Symbool
Snelheid
v
meter per seconde of
kilometer per uur
m/s
km/h
Afstand
s
meter of kilometer
km
Tijd
t
seconde of uur
s
h

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Omrekenen km/h --> m/s
  • Van m/s naar km/h --> x3,6
  • Van km/h naar m/s --> /3,61 seconde
3 600 seconde
1 uur
1 uur
10 meter
36 000 meter
36 000 meter
36 km
1 uur
1 uur
3 600 seconde
1 seconde
10 km
10 000 meter
10 000 meter
2,8 meter

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Snellere mannier om van km/h naar m/s
Daar is een hele simpele
regel voor:

je deelt de snelheid in km/h door 3,6

1375 km/h : 3,6 = 381,94 m/s

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nettokracht
Nettokracht is de som van de krachten


Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Netto kracht
Het resultaat van twee of meer krachten is de nettokracht =
Krachten die in dezelfde richting werken tel je bij elkaar op.
Krachten die in de tegenovergestelde richting werken trek je van elkaar af.
Als beide krachten even groot zijn dan is                 = 0 N. Er verandert niets.

Fnetto
Fnetto

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nettokracht
Nettokracht is een som van alle krachten
-resultante 
- resulterende kracht.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Versnellen en vertragen

Slide 17 - Tekstslide

Vraag: Waarom valt de persoon links naar beneden en de persoon rechts niet?(de zwaartekracht op beiden is immer ongeveer gelijk)

Antwoord: De mensen in de gif rechts hebben heel veel luchtweerstand bij het vallen hierdoor kunnen ze niet zo veel versnellen. Soms is het zelfs zo dat de windkracht groter dan de zwaartekracht. De mensen stoppen dan langzaam met vallen en worden uiteindelijk naar boven geblazen.

Leg er nadruk op dat een grotere kracht niet betekent dat je ook in de richting van de grootste kracht beweegt.

Gemiddelde snelheid berekenen
v(gem)=s/t
Maakt niet uit of er verandering in snelheid zit, gemiddeld is altijd gemiddeld.
Omreken factor km/h --> m/s is 3,6

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gemiddelde snelheid berekenen
v = snelheid (km/h of m/s)
s =  afstand (km of m)
t = tijd (h of s)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een fietser fietst 700 meter in 10 minuten. Bereken de gemiddelde snelheid in m/s
s = 700 meter
t = 10 minuten = 10 x 60 = 600 s
v = ?

v = s : t
v = 700 : 600 = 1,2 m/s

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Berekenen gemiddelde snelheid

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Snelheid - tijd diagram
3 bewegingen in 1 grafiek
Versnelde beweging (stijgende lijn)
1
Eenparige beweging (horizontale lijn)
2
Vertraagde beweging (dalende lijn)
3

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vertraagde beweging. Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Versnelde beweging. Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
(x,t)-diagram
(v,t)-diagram

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies