h5 na les 14

Planning en Leerdoelen
-voorkennis test
- paragraaf 9.3
- aan de slag

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning en Leerdoelen
-voorkennis test
- paragraaf 9.3
- aan de slag

Slide 1 - Tekstslide

Cirkelbeweging
Middelpuntzoekende kracht

Slide 2 - Tekstslide

voorkennistest

Slide 3 - Tekstslide

0

Slide 4 - Video

Slide 5 - Tekstslide

Om het pakje kaarten om te stoten, moet de ring opgetild worden als de bal zich bevindt in punt
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 6 - Quizvraag

Ga ervan uit dat er geen wrijving is tussen bal en ondergrond. Welke bewering is juist?
Zodra je de ring optilt,
A
werkt er een middelpuntzoekende kracht op de bal.
B
werkt er geen resulterende kracht op de bal.
C
werkt er een kracht op de bal in zijn bewegingsrichting.
D
werkt er alleen zwaartekracht op de bal.

Slide 7 - Quizvraag

Je wil op de fiets een bocht maken op hoge snelheid.
Welke kracht levert de benodigde middelpuntzoekende kracht?
timer
0:30

Slide 8 - Open vraag

Je wil op de fiets een bocht maken op hoge snelheid.
Leg uit wat er gebeurt en waarom als je met een
hogere snelheid de bocht neemt.

timer
3:00

Slide 9 - Open vraag

Leerdoelen:
- Rekenen aan cirkelbanen.
- Het begrip middelpuntzoekende kracht en het rekenen hiermee

Slide 10 - Tekstslide

Middelpuntzoekende kracht
InHoe krijgen we een voorwerp in een cirkelbaan? 

Dit doen we door een kracht 
uit te oefenen loodrecht op 
de bewegingsrichting van 
het voorwerp. 

We zien dit gebeuren in de 
afbeelding hiernaast.

In de onderstaande afbeelding zien we een voorwerp dat in een cirkelbaan beweegt. Zoals je kunt zien staat er tijdens de gehele beweging een kracht loodrecht op de bewegingsrichting. 

Merk ook op dat deze kracht telkens naar het midden van de cirkelbaan gericht is. We noemen een dergelijke kracht daarom ook wel een middelpuntzoekende kracht (Fmpz).

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Wat gebeurt er?
Filmpje 1: wand plakken.

Filmpje 2: looping

Belangrijk begrip is de middelpuntzoekende kracht. 

Slide 14 - Tekstslide

De kracht wijst naar het 
middelpunt van de cirkel
vandaar middelpuntzoekende 
kracht: Fmpz.


Slide 15 - Tekstslide

Wie levert Fmpz?
- Wrijvingskracht (auto in de bocht).  Wrijvingskracht
- De wand of de looping uit de voorgaande filmpjes. Normaalkracht
- Touw bij een schommel. spankracht.
- Rondzwaaien emmer met water. spierkracht (ofwel de spankracht)
- Aarde en maan  de gravitatiekracht (zwaartekracht) par. 3

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Opgave bobslee
opgave e 

timer
5:00

Slide 19 - Tekstslide

Opgave bobslee
opgave f 
timer
5:00

Slide 20 - Tekstslide

Opgave bobslee
De rest is onderdeel van het HW

Slide 21 - Tekstslide

Uitleg looping

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Je zit in de Python. Neem aan dat je gedurende een looping dezelfde snelheid houdt.

Wat is de richting van de resulterende kracht die op je werkt, wanneer je in het hoogste punt van de looping zit (punt A)?
A
Omhoog
B
Omlaag
C
Naar rechts (in het plaatje)
D
Naar links (in het plaatje)

Slide 24 - Quizvraag

Je zit in de Python. Neem aan dat je gedurende een looping dezelfde snelheid houdt.

Van welke kracht(en) is 𝐹_𝑚𝑝𝑧 het resultaat in punt B?
A
Zwaartekracht
B
Normaalkracht en middelpuntzoekende kracht
C
Zwaartekracht en wrijvingskracht
D
Zwaartekracht en normaalkracht

Slide 25 - Quizvraag

Je zit in de Python. Neem aan dat je gedurende een looping dezelfde snelheid houdt.

Welke bewering klopt niet?
A
𝐹_𝑚𝑝𝑧 in A is even groot als 𝐹_𝑚𝑝𝑧 in B.
B
In B heb je een groter gewicht dan in A.
C
𝐹_𝑚𝑝𝑧 in A is groter dan 𝐹_𝑚𝑝𝑧 in B.
D
𝐹_res in A is gelijk aan 𝐹_res in B.

Slide 26 - Quizvraag

Leerdoelen:
- Rekenen aan cirkelbanen.
- Het begrip middelpuntzoekende kracht en het rekenen hiermee

Slide 27 - Tekstslide

praktikum cirkelbeweging
Demo
meteen uitwerken

Slide 28 - Tekstslide

aan de slag
HW maken
vragen stellen

Slide 29 - Tekstslide