4. Opgepakt

Opgepakt
Hoofdstuk 4 - thema criminaliteit 

Pak de lesson up erbij!
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Opgepakt
Hoofdstuk 4 - thema criminaliteit 

Pak de lesson up erbij!

Slide 1 - Tekstslide

De aangeleerde gedragstheorie zegt dat crimineel gedrag is.......
A
Aangeboren
B
Te verklaren door bindingen
C
Aangeleerd
D
Goed gepraat

Slide 2 - Quizvraag

Asociaal en crimineel gedrag is hetzelfde!
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Misdrijven zijn erger dan overtredingen!
A
Waar
B
Niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Je bent crimineel wanneer....
A
Je de wet overtreedt
B
Je asociaal gedrag vertoont
C
Je een misdrijf pleegt

Slide 5 - Quizvraag

Schooluitval is één van de risicofactoren. Welke van de onderstaande voorbeelden is ook een voorbeeld?
A
Geen bijbaantje hebben
B
Groepsdruk
C
Biologische factoren
D
Laag schooladvies

Slide 6 - Quizvraag

Lesdoelen
 • Ik kan de taken en bevoegdheden van de politie opnoemen.
 • Ik kan uitleggen welke rol de officier van justitie speelt bij de opsporing van strafbare feiten.
 • Ik kan de taken van de officier van justitie opnoemen.
 • Ik kan uitleggen wat een proces-verbaal is.
 • Ik kan het verschil uitleggen tussen seponeren, vervolgen en een strafbeschikking

Slide 7 - Tekstslide

   Taken van de politie

Slide 8 - Tekstslide

   Taken van de politie
 1. Handhaven van de openbare orde
 2. Hulpverlening 
 3. Preventie 
 4. Opsporen van strafbaren feiten

Slide 9 - Tekstslide

Noem een situatie waarin de politie hulp zou kunnen verlenen.

Slide 10 - Open vraag

Een rechercheur ondervraagt een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit
A
Handhaven van openbare orde
B
Hulpverlening
C
Preventie
D
Opsporen van strafbare feiten

Slide 11 - Quizvraag

Bij welke taak helpt een boa de politie?
A
Handhaven van openbare orde
B
Hulpverlening
C
Preventie
D
Opsporen van strafbare feiten

Slide 12 - Quizvraag

Bekijk de volgende video goed.
Hierna bespreken welke bevoegdheden van de politie je kan herkennen

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Officier van justitie (OvJ)
Medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM).
Ook wel een opsporingsambtenaar en vertegenwoordiger van het OM.

Slide 15 - Tekstslide

Taken van een officier van justitie
1. Leiding geven aan het opsporingsonderzoek
2. Vervolgen van strafbare feiten
3. In de rechtszaal is de OvJ een openbare aanklager

Slide 16 - Tekstslide

Bij wie hoort welke taak?
Politie
Boa
OjV
Controleren of mensen hebben betaald voor parkeren
Hulp verlenen bij een ongeluk
Opsporen van strafbare feiten
Leidinggeven aan een opsporingsonderzoek

Slide 17 - Sleepvraag

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
1. Zaak seponeren

Strafbare feiten niet meer volgen waardoor de verdachte niet voor de rechter wordt gebracht. 

Slide 18 - Tekstslide

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
2. Transactie of schikkingsvoorstel aanbieden

Als de verdachte hiermee instemt of de boete betaalt volgt er geen vervolging van de straf meer. 

Slide 19 - Tekstslide

Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
3. Strafbeschikking

Officier van Justitie mag zelf een strafbeschikking opleggen in plaats van de rechter. 
Bij veelvoorkomende strafbare feiten
.

Slide 20 - Tekstslide

Een rechercheur ondervraagt een verdachte over een misdrijf. Bij welke taak hoort dit?
Mogelijkheden van de OvJ na opsporingonderzoek
4. Vervolgen

De strafzaak komt voor de rechter. Die bepaalt welke straf de verdachte krijgt. 
Officier van justitie is de openbare aanklager tijdens rechtszitting. 
.

Slide 21 - Tekstslide

Maak de opdrachten in de wikiwijs?
Zometeen maken we nog een quiz!

Slide 22 - Tekstslide

Jan heeft door rood gereden. Hij krijg een boete van €250,-. Bij welke mogelijkheden hoort dit?
Jan heeft door rood gereden. Hij krijg een boete van €250,-. Bij welke mogelijkheid hoort dit?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 23 - Quizvraag

Er is te weinig bewijs om de verdacht voor de rechter te brengen? Wat doet de officier van Justitie dan met de zaak?
Er is te weinig bewijs om de verdachte voor de rechter te brengen. Wat doet de officier van Justitie dan met de zaak?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 24 - Quizvraag

Een verdachte heeft een diefstal gepleegd. Dit is een veelvoorkomend strafbaar feit. Wat kan de officier van justitie doen?
Een verdachte heeft een diefstal gepleegd. Dit is een veelvoorkomend strafbaar feit. Wat kan de officier van justitie doen?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 25 - Quizvraag

De verdachte moet voor de rechter komen. Die bepaalt welke straf de verdachte krijgt. Wat heeft de officieer van justitie gedaan met de zaak?
De verdachte moet voor de rechter komen.  Wat heeft de officier van justitie gedaan met de zaak?
A
Seponeren
B
Transactie
C
Strafbeschikking
D
Vervolgen

Slide 26 - Quizvraag

Lijkt het jou leuk om bij de politie te werken?
Lijkt het jou leuk om bij de politie te werken?
Ja
Nee

Slide 27 - Poll

Lesdoelen
 • Ik kan de taken en bevoegdheden van de politie opnoemen.
 • Ik kan uitleggen welke rol de officier van justitie speelt bij de opsporing van strafbare feiten.
 • Ik kan de taken van de officier van justitie opnoemen.
 • Ik kan uitleggen wat een proces-verbaal is.
 • Ik kan het verschil uitleggen tussen seponeren, vervolgen en een strafbeschikking

Slide 28 - Tekstslide