H6 Metalen 3vmbo

hoofdstuk 6  metalen
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

hoofdstuk 6  metalen

Slide 1 - Tekstslide

Metalen

Slide 2 - Tekstslide

Edele metalen 
  • Edele metalen reageren niet of nauwelijks met andere stoffen.
  • daarom worden ze vaak gevonden als zuivere stof, in een ader.
  • 24 karaat goud =100 %  zuiver goud , 18 karaat = 18/24 x100%= 75 % goud (en 25 %  andere metalen meestal zilver of koper)

Slide 3 - Tekstslide

Onedele metalen
  • Onedele metalen reageren wel  met andere stoffen. (b.v.zuurstof, water of zuren) 
  • worden daarom bijna altijd gevonden als erts = verbinding van metaal met een niet- metaal
  • hoe onedeler het metaal hoe reactiever het is.


Slide 4 - Tekstslide

Zeer onedele metalen
Zeer onedele metalen reageren zo heftig met b.v. zuurstof en water dat ze onder een laagje olie bewaard worden

Slide 5 - Tekstslide

Metalen beschermen
Is voorkomen dat er zuurstof (of andere stoffen)bijkomen door:
-verven
-invetten

-vertinnen

-verzinken

-verchromen

-emailleren


Slide 6 - Tekstslide

metalen
Edel                                        onedel                                 zeer onedel
- goud                                   - ijzer                                    - kalium
- zilver                                   - tin                                       - natrium
- platinium                          - aluminium                      - calcium
- (koper)

Slide 7 - Tekstslide

reacties van metalen
  • het aangetasten van onedele metalen  door stoffen uit de atmosfeer heet corrosie
  • roesten= corroderen van ijzer 
  • roest is poreus, daaronder roest het ijzer verder
  • aluminiumoxide en zinkoxide zijn niet poreus en beschermen juist tegen verder corroderen
t

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Sommige metalen kunnen zeer heftig met water reageren. Welke twee metalen zijn dat?
A
ijzer en koper
B
natrium en kalium
C
lood en tin
D
cadmium en kwik

Slide 10 - Quizvraag

Wat is corrosie van metalen? Corrosie is:
A
roesten
B
het aantasten van metaal door een zuur
C
de aantasting van metalen door stoffen uit de lucht
D
een laagje zink over een metaal aanbrengen

Slide 11 - Quizvraag

Bekijk de volgende beweringen:
1 Hoe edeler een metaal, des te reactiever het metaal is.
2 De metalen natrium en kalium reageren met water.

Welke bewering(en) is/zijn juist?
A
Alleen 1
B
Alleen 2
C
Zowel 1 als 2
D
Geen van beiden

Slide 12 - Quizvraag

Er zijn onedele metalen en edelmetalen. Wat geeft men aan als men spreekt van een edelmetaal?
A
Hoe edeler des te duurder het proces is om het te winnen
B
Hoe edeler des te beter het metaal reageert met andere stoffen
C
Hoe edeler des te slechter het metaal reageert met andere stoffen
D
Hoe edeler des te zwaarder het metaal is

Slide 13 - Quizvraag

Geef 3 eigenschappen van metalen

Slide 14 - Open vraag

(ijzer)Erts

Slide 15 - Tekstslide

(aluminium)Erts Bauxiet

Slide 16 - Tekstslide

Productie Aluminium

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Productie Aluminium

Slide 19 - Tekstslide

Productie Aluminium

Slide 20 - Tekstslide

Productie ijzer

Slide 21 - Tekstslide

Van ruw ijzer naar staal 
Het ruwijzer dat de hoogoven verlaat, bevat nog veel 
koolstof (4%) en is daardoor hard en breekbaar.

Slide 22 - Tekstslide

Metaalafval als grondstof


Metaalertsen zoals ijzererts en bauxiet, zijn niet-hernieuwbare grondstoffen. De natuur kan deze stoffen niet opnieuw maken. 

Slide 23 - Tekstslide

Schroot

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

recyclen oude telefoons

Slide 27 - Tekstslide

Recycling
Het opnieuw gebruiken van materialen in een andere vorm noem je recycling. Dit is belangrijk omdat de hoeveelheid materielen eindig is. 

Behalve eindig, is het ook belangrijk om materialen opnieuw te gebruiken zodat het niet uit derde wereld landen hoeft gehaald te worden. 

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide