VS - par. 5 - VWO

5. Scoort de NL'se verzorgingsstaat goed?
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

Onderdelen in deze les

5. Scoort de NL'se verzorgingsstaat goed?

Slide 1 - Tekstslide

Esping-Andersen

Decommodificatie: de mate waarin mensen minder van de markt afhankelijk zijn.


Hij komt tot drie typen VS:

Slide 2 - Tekstslide

Sociaaldemocratische verzorgingsstaat

- Zwe - Fin - Noor

- Veel sociale zekerheid en hoge uitkeringen

- dominant arbeidsethos: mensen hebben recht op werk

- hoge belastingen

Slide 3 - Tekstslide

De Sociaal Democratische verzorgingsstaat is politiek...
A
Links
B
Rechts
C
Midden

Slide 4 - Quizvraag

Liberale verzorgingsstaat

- VS - CA - VK

- beperkte sociale zekerheid

- alleen de mensen die zich echt niet kunnen redden krijgen hulp van de overheid

- veel keuzevrijheid

- lage belastingen

Slide 5 - Tekstslide

De Liberale verzorgingsstaat is politiek...
A
Links
B
Rechts
C
Midden

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Video

Conservatiefcorporatistische verzorgingsstaat

- DU - OOS - FR - BEL

- niet individu maar het gezin is belangrijkste

- hoge kinderbijslag, dure kinderopvang

- vrouwen werken minder

- belastingen en voorzieningen zijn van middenniveau

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

De Cons. Corporatistische verzorgingsstaat is politiek...
A
Links
B
Rechts
C
Midden

Slide 10 - Quizvraag

Cons.Corp. VS onder te verdelen in:


1) Continentale VS:


DUI -OOS - FRA - BEL

Grote rol voor het maatsch. middenveld (vakbonden, kerk etc)
2) Mediterrane VS:


SPA - GRI

Grote rol voor familie, vrienden, buren.

Slide 11 - Tekstslide

Wie moet er helpen?

- Soc.dem.vs: overheid


- liberale vs: markt


- cons.corp.vs: particulier initiatief

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Welke VS is het beste?


1) Verzekeren

In de SD en de CC leven minder mensen in armoede dan in de L.2) Verzorgen

Geen verband.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

3) Verheffen

Geen verband
4) Verbinden

In de Liberale VS worden (inkomens)verschillen gezien als normaal. De SD scoren op dit punt dus beter.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video