H3 Scheidingsmethoden §3,4,5

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 3
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden
Paragraaf 3

Slide 1 - Tekstslide

Na deze les kan ik...
... uitleggen wat extraheren is en daar voorbeelden bij noemen.
... uitleggen wat adsorberen is.
... voorbeelden noemen waarbij adsorberen de scheidingsmethode is. 

Slide 2 - Tekstslide

Welke scheidingsmethode kun je gebruiken om opgeloste suiker te scheiden van water?
A
Indampen
B
Filtreren
C
Bezinken
D
Destilleren

Slide 3 - Quizvraag

Wat gebeurt er tijdens het indampen met de (vloei)stof met het laagste kookpunt?
A
Die stof komt als vaste stof in de omgevingslucht.
B
Die stof wordt gasvormig en opgevangen in een erlenmeyer.
C
Die stof blijft als vaste stof over in het indampschaaltje.
D
Die stof wordt gasvormig en komt in de omgevingslucht.

Slide 4 - Quizvraag

Extraheren
  •  Ergens iets uit trekken

  • Verschil in oplosbaarheid

  • Extractiemiddel

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Bij extractie sorteer je stoffen op basis van
A
Verschil in oplosbaarheid
B
Verschil in extractiemiddel
C
Verschil in kookpunt
D
Verschil in deeltjesgrootte

Slide 8 - Quizvraag

Adsorberen
- Ongewenste stof uit een mengsel verwijderen
- Betekent 'Hechten aan'
- Sorteren op aanhechtingsvermogen
- Proces heet adsorptie

- Smaak-, Kleur- en Geurstoffen verwijderen
- Actieve kool of Norit

Slide 9 - Tekstslide

Norit
- Merk voor actieve kool
- Groot aanhechtingsvermogen door het grote oppervlak

- Medicijn bij buikklachten of misselijkheid

Slide 10 - Tekstslide

Met adsorberen kun je...
A
Geur-, kleur- en smaakstoffen verwijderen.
B
Alleen kleurstoffen verwijderen.
C
Kleurstoffen en smaakstoffen verwijderen.
D
Alcohol uit wijn halen.

Slide 11 - Quizvraag

Adsorberen
1. Aan de slag practicum Proef 4 Adsorberen BLZ. 186
2. Doel: Het ontkleuren van rode wijn.

Slide 12 - Tekstslide

Na deze les kan ik...
... uitleggen wat de concentratie of gehalte inhoudt.
... berekeningen uitvoeren om de concentratie of het gehalte  van een stof te bepalen.
... de concentratie of het gehalte in percentage (%) berekenen.

Slide 13 - Tekstslide

Concentratie
- Gehalte of concentratie om de hoeveelheid van een stof  in een mengsel aan te geven.

- g/mL of g/L
- mg/mL of mg/L

Formule:
Tijdens berekeningen: Aantal mg per 1 mL

Slide 14 - Tekstslide

Voorbeeld
Een pakje Wicky van 150 mL bevat 1,35 mg vitamine E.
Wat is de concentratie vitamine E in mg per mL in het pakje Wicky?


Concentratie=1501,35=0,009
mg/mL
mg
mL

Slide 15 - Tekstslide

Percentage
- Massa% → kilogram, gram, milligram, etc.
- Volume% → liter, milliliter, etc.
- De hoeveelheid stof en de hoeveelheid mengsel zijn dezelfde eenheid!

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld 1
Een fles spiritus van 1 L bevat 0,85 L alcohol. Wat is het volume% van spiritus?


Percentage=10,85100
L
L
%
=  85 vol.% alcohol

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeeld 2
Een fles rode wijn van 700 mL heeft 13 vol.% alcohol. Hoeveel mL alcohol zit er in deze wijn opgelost?


Alcohol (mL)
700
?
Vol.% 
100
13
10070013=91mL
Kruistabel:

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Massapercentage:
Volumepercentage:
____________
____________
x 100%
x 100%
kg of g opgeloste stof
mL of L opgeloste stof
kg of g totaal mengsel
mL of L totaal mengsel

Slide 20 - Sleepvraag